“Låt inte din strategiska data hamna i en återvändsgränd”

Kees de Jong som är GM EMEA på Sizmek skriver i sin krönika att “Det är endast genom transparens om vilken data som används, hur mycket pengar som spenderas och vilka resultat som uppnås som företag kan utvärdera sina kampanjer.” Och visst är det så.

I vår datadrivna värld är företagsledare väl medvetna om hur viktigt det är att förstå kundernas behov för att lansera framgångsrika sälj- eller marknadsaktiviteter. Men när det kommer till att använda data för att skapa korta och långsiktiga strategier missar många en viktig sak. För när de investerar en stor del av sin annonsbudget på inlåsta plattformar som Facebook och Google – onlinejättarna tog 85 procent av all onlineannonsering år 2017 – lämnar de inte bara över sina pengar utan även kritisk data. Förtroendet, och även förhoppningen, i att plattformarna ska leverera önskade resultat leder ofta till att data som lämnas över vid kampanjstart inte fås tillbaka, insikter från kampanjen går förlorade och lärdomar går till spillo.

Det är endast genom transparens om vilken data som används, hur mycket pengar som spenderas och vilka resultat som uppnås som företag kan utvärdera sina kampanjer.

Transparens är avgörande för att engagera konsumenter
Det ökade antalet digitala kanaler leder till en fragmentering av målgrupperna. Det är allt svårare att nå konsumenten på rätt ställe, i rätt ögonblick och med rätt innehåll. För att lyckas krävs det att annonsörer skapar personaliserade annonsupplevelser som bidrar till att skapa meningsfulla relationer med sina konsumenter. Detta är dock svårt att uppnå när dagens inlåsta plattformar inte levererar den transparens som krävs för få till ett utbyte av nödvändig data, som behövs när man vill skapa intresseväckande kampanjer.

Löften om större räckvidder borde inte vara motivationen bakom varför företag spenderar så stor del av sin annonsbudget på inlåsta plattformar. Speciellt när man tänker på det enorma annonslager som existerar utanför plattformarna, där varumärken kan kommunicera med och engagera konsumenter på bättre villkor.

Slå sönder murarna för att nå större framgång
Att hantera och använda data behöver inte vara så svårt som många tror. Varumärken kan idag skaffa sig en tydlig och samlad bild över vilken typ av förstapartsdata de har och hur den kan användas för att optimera sina annonskampanjer, istället för att acceptera envägskommunikationen med de inlåsta plattformarna.

Så hur kan annonsörer bryta ned murarna och själva tjäna på all data? Hur kan de använda sin data på ett mer övergripande sätt? Lösningen finner vi hos plattformar som erbjuder och prioriterar transparens. Annonsörer måste välja ett teknikföretag, inte bara ett medieföretag, som kan bli deras strategiska samarbetspartner. När man väljer en samarbetspartner är det viktigt att leverantören kan ge insikter i kundernas behov och presentera detaljerade kampanjresultat. Genom att samarbeta kan varumärken och deras adtech-leverantörer se till att marknadsförare och byråer blir smartare samtidigt som de försäkrar sig om att varje kampanj bidrar till den övergripande strategin – att utveckla affären.