Låt fler vara med och utveckla nya produkter och tjänster

En studie från Nielsen visar att nya koncept ger bättre resultat om fler avdelningar på företaget varit med och utvecklat det. Genom att ha fler funktioner med i utvecklingsarbetet tas hänsyn till fler aspekter och det utvecklade konceptet ger bättre resultat. Med fyra funktioner i teamet som utvecklade koncept ökade funktionaliteten med 46 procent jämfört med ursprungsidén. Trots det utvecklas de flesta nya koncept av en enskild avdelning eller två avdelningar i samarbete.

Studien är inte unik, och resultatet borde inte heller förvåna någon. Om fler olika delar av företaget är involverade i att utveckla nya produkter och tjänster så kommer fler fallgropar att undvikas. Dagens arbetsuppgifter kräver dessutom oftast att personer från flera olika avdelningar samarbetar i team, men när det gäller att utveckla företagets affär så hänvisar man fortfarande till enskilda individer eller funktioner. ”Du kan väl skissa lite på hur det skulle se ut” eller ”Bolla lite med X och se vad ni kommer fram till” verkar vara vanligare än ”Kan vi avdela ett multifunktionellt team för att analysera hur den här idén skulle kunna utvecklas bättre”. Ett enkelt sätt att kvalitetssäkra nya idéer och öka företagets långsiktiga utvecklingspotential kan tyckas.

Studien visar dessutom att om se eller fler personer samarbetar i ett team så ökar prestationen ytterligare. Jämfört med ursprungsidén ökade det nya konceptets funktionalitet med närmare 60 procent om ett team bestående av sex personer från minst fyra olika avdelningar vidareutvecklade idén. Det skulle i sådana fall kunna ge företaget ett mycket unik position på sin marknad genom att lanseringar av nya produkter från början höll en exceptionellt hög nivå.

Ett vanligt problem i konceptutveckling är dessutom att den kreativa processen avbryts av rationellt tänkande. I allt för många fall avfärdas idéer för snabbt som orealistiska på grund av resursbrister. Hade den kreativa processen stimulerats och fått fortsätta hade den ”orealistiska” idén kunnat utvecklas till något realistiskt och potentiellt mycket bättre. Att avdela tid för brainstorming där frågor kring vad som är möjligt att genomföra inte hör hemma kan ytterligare tillåta teamet att utveckla koncept som för företaget framåt.

Slutsatsen av studien innebär att företag behöver satsa på att bygga team av personer från olika avdelningar även för sitt konceptutvecklande. Nya idéer vidareutvecklas bäst när flera personer tillsammans får fundera kring hur idén ännu bättre skulle kunna stötta företagets verksamhet. Ju fler perspektiv som blandas in desto mindre risk att ramla i en fallgrop, vilket ger större potential för att idén faktiskt kan bli lönsam. Dessutom minskar ju kostnaderna för att rätta till problem, om dessa hanterats redan på idéstadiet. Med vanan från att sätta ihop arbetsteam för att lösa företagets nuvarande arbetsuppgifter, borde steget till att sätta ihop team för att lösa morgondagens arbetsuppgifter vara enkel.