“Låt artificiell intelligens skydda ditt varumärke”

Att anställa en expert på dataanalys kostar ditt företag drygt en miljon kronor om året. När artificiell intelligens (AI) gör jobbet kostar det en bråkdel.
Att AI idag är tillgänglig för även mycket små företag innebär en demokratisering som gör att konkurrensen bland företag blir mer rättvis. Det blir alltmer företagens förmåga att se och förstå sina kunders önskemål som avgör – mer än storlek, antal fysiska butiker och reklambudget.
För några veckor sedan presenterades Einstein Vision for Social Studio, ett verktyg för att granska bilder i sociala media, som kan analysera alla de miljoner bilder som läggs upp på Twitter. Det innebär att företag tydligt kan se vad konsumenterna intresserar sig för, vilka miljöer de rör sig i, vad de gillar och, inte minst, vilka varumärken de fotograferar. Einstein är, liksom all AI, byggd för att analysera stora datamängder och se mönster och tendenser. Därmed kan företagen följa med i konsumenttrenderna samtidigt som de skapas och pågår.
En restaurangkedja kan till exempel se vad för maträtter som visas upp på Twitter och anpassa sin meny efter konsumenternas preferenser. Ett företag som sponsrar ett event kan se hur dess varumärke hanteras online, i vilken utsträckning eventets besökare berättar om det och hur logotyper och liknande presenteras i sociala media. Företag kan upptäcka när konsumenter har problem med någon produkt och berättar om det på Twitter. Då kan det berörda företaget ta kontakt med den missnöjda kunden och erbjuda kompensation. Sådana initiativ vänder praktiskt taget alltid en dålig kundrelation till en god.
Kort sagt, även mindre företag får nu nya möjligheter att följa och vårda sitt varumärke.
Artikeln är skriven av:
Baman Motivala, nordenchef Salesforce