Läs hela rapporten – Ungar & medier

Svenska barns och ungas medieanvändning utvecklas i allt snabbare takt. Statens medieråd har genomfört en undersökning om deras medieanvändning som belyser några av de viktigaste förändringarna.

För oss gamlingar handlar det bara om att försöka hänga med och samtidigt inte göra bort oss i de nya kanalerna.

Dagensanalys.se har fått tillgång till hela rapporten från Statens Medieråd som du kan ladda ned här:
Presentation U&M 2015 – 150413_2

Rapporten innehåller 32 sidor med grafer och analyser. Mycket bra läsning för alla marknadsförare, annonsörer och utvecklare.

Sammanfattning av rapporten
– Allt fler använder internet och mobil – ökningen störst bland de yngre
– Mobilen är det sociala verktyget – datorer tappar
– Internet är nu mobilt och inte bundet till en dator…
– Det gör användningen mer kontinuerlig och mer fragmenterad
– Pojkar spelar – flickor använder sociala medier
– Barn och unga är väl medvetna om vad de vuxna tycker
– Flickor är mer självkritiska till den egna medieanvändningen