Lär dig marknadsföringens nya fyra grundsteg

Handelsvara, marknad, media och budskap – dessa de fyra grundläggande utgångspunkterna för den moderna marknadsföraren idag, skriver marknadsföringsstrategen Al Ries som därmed uppdaterar en 56 år gammal regeluppsättning. Men vad innebär dessa grundregler?

Steg 1 – Handelsvaran

Begreppet “Handelsvara” (merchandise) är bredare än tidigare “Produkt”. Handelsvaror är sådant som tjänster, idéer, rörelser, organisationer, stater och många fler koncept. Alla dessa områden kan tjäna på ett mer marknadsföringsbaserat tänk och utförande.

Det första steget för alla marknadsföringsprogram är därmed att identifiera handelsvaran – namn, pris, konkurrens, storlek, vikt och dess plats i konsumentens medvetande. Vad, vem, eller vilka ska marknadsföras och till vilka?

Steg 2 – Marknaden

Det här är ett steg som man inte får hoppa över! Efter att ha identifierat varan som ska marknadsföras så måste man identifiera marknaden.

Man kan inte tillfredsställa allas behov. Många företag och varumärken gör misstaget i att de vill satsa på alla fronter samtidigt – men en klok strategi är att välja sin nisch, sin plats på marknaden och satsa helhjärtat på denna. Splittra inte krafterna – kraftsamla dina styrkor mot ett tydligt segment av marknaden.

Steg 3 – Media

Bestäm vilken av de stora mediekanalerna som du ska satsa på – försök inte att splittra resurserna på alla håll samtidigt. Alla mediekanaler har sina för- och nackdelar, så försök välja den kanal som passar din produkt eller tjänst på bästa sätt.

TV är bra för de som vill nå den stora massan, i synnerhet om man kan använda sig av produktpresentationer. Tryckta medier fungerar bra för klockor och juveler, medan radion är bäst för dem med starka verbala budskap (gärna om de också rimmar!).

Internet är såklart den växande stjärnan, och passar enligt Ries bäst för varumärken som på något sätt ska slå sig fram inom en ny kategori. Vidare så är ska man främst satsa på videoformat, istället för att begränsa sig till textmeddelanden.

Läs mer: Bannerannonserna är på väg ut – om fem år kommer videoannonserna att ta över

Steg 4: Budskap

Budskapet ska helst vara en tydlig idé, anpassad för en specifik mediekanal med ett specificerat segment av marknaden i åtanke.

Detta, menar Ries, händer nästan aldrig. Istället är de flesta företag och kampanjer splittrade och försöker täcka in flera aspekter av produkter/tjänster, marknader och medier samtidigt. Det innebär att deras budskap oftast blir meningslösa plattityder. Istället bör det satsas på att renodla sig själva för större framgång på marknaden, och mindre utgifter. Håller du med?

(Källa: AdAge)