Lär dig bättre med VR

Den nya tekniken börjar hitta allt fler situationer där den kan bidra med ökad effektivitet eller bättre processer. Nu har universitetet vid Maryland kunnat visa att inlärning, och därmed minnesinlagringen, blir bättre om du lär dig i en VR-miljö jämfört med om du lär dig via en vanlig dator. Det kan ha stor inverkan på hur utbildningar utformas i framtiden.

Forskarna lät 40 studenter delta i experimentet som gick ut på att jämföra hur bra information lagras in och hur lätt det sedan är att minnas informationen beroende på om du lärt dig via en vanlig 2D-skärm eller via en immersiv VR-upplevelse. Experimentet genomfördes på följande sätt:

Deltagarna fick först bekanta sig med ett antal bilder på kända personer såsom Abraham Lincoln, Dalai Lama, Arnold Schwarzenegger och Marilyn Monroe. Därefter fick de se ett ”minnespalats” som forskarna skapat. Ett minnespalats är ett knep för att hjälpa människor att komma ihåg information genom att bygga ett sammanhang kring informationen. Minnespalatset fanns i två versioner, dels inuti ett lyxigt palats, och dels i en medeltida stad. Deltagarna fick se sig omkring i de båda platserna, personerna vid en dator genom att använda musen, och personerna med VR genom att röra på huvudet.

I palatsen placerades så de bilder ut som deltagarna fått se tidigare. Bilderna placerades ut på olika ställen, exempelvis fanns Oprah Winfrey högst upp i en trappa i palatset med Stephen Hawking och Shrek några steg nedanför. Napoleon Bonaparte och Martin Luther King Jr. fanns nere på golvet i palatset. I den medeltida staden fanns exempelvis Hillary Clintons ansikte på sidan av en byggnad, med Musse Pigg och Batman på andra husväggar. Efter fem minuters vistelse i minnespalatset släcktes skärmen, och efter 2 minuter återkom bilden men då med numrerade boxar där ansiktena suttit.

Deltagarnas uppgift var nu att komma ihåg vems ansikte som suttit var, och resultatet var tydligt. De som fått röra sig i en VR-miljö var signifikant bättre än de som lärt sig via skärmen. Faktum var att 40 % av deltagarna fick minst tio poängs bättre resultat via VR än via desktop.

Forskarna tror att det beror på att VR ger hjärnan en känsla av verklighet som gör att den kan bygga bättre minnesstrukturer med fler kopplingar. Genom VR-upplevelsen skapas nämligen en kroppslig upplevelse, och inte bara en visuell sådan, och därför blir minnena starkare. Samma sak har använts i många år genom att kombinera flera olika sinnen vid inlärning. Med VR erbjuds nu helt nya sätt att bygga och bedriva utbildning, vare sig det gäller vanlig skola, eller kurser och utbildningar för yrkesverksamma.

Nu bör man vara medveten om att det är en mycket liten grupp som testats, och det kommer krävas mycket mer forskning för att dels bekräfta fynden, och dels kunna hitta de metoder som fungerar bättre i VR. Det är inte säkert att all undervisning lämpar sig för en VR-miljö, men jag tror att många skulle föredra en virtuell inlärningsmiljö framför att sitta vid en dator och läsa instuderingstext när det är dags att lära sig nya färdigheter. Frågan är bara vad det blir av lärarna? Måste de överge sina kära powerpoints och lära sig VR-programmering istället?