”Långsam förädling av data drabbar företagens AI-satsningar”

Vi hör ofta att det som krävs för att uppnå en stark kundupplevelse är en kombination av rätt verktyg och rätt kompetens. Så länge företag investerar i AI-lösningar och expertis har de goda förutsättningar att ta sina upplevelser till nästa nivå, sägs det. Den sista pusselbiten och själva råvaran som deras lösningar och anställda har i uppgift att analysera – datan – råder det ju ingen brist på.

Resonemanget är på det stora hela korrekt, men farligt förenklat. Även om företag har tillgång till stora mängder data, är denna i ett första skede både splittrad och oprocessad. I dag brottas många företag med flaskhalsar som gör att processen som bygger på att sammanföra deras så kallade rådata (eller källdata), och omvandla den till analysfärdig data, går för långsamt. Följden riskerar att bli att deras AI-lösningar inte får något att sätta tänderna i innan kunden eventuellt redan tappat tålamodet.

En del av problemet handlar om teknik. Gamla system klarar inte av dagens krav. Företagen behöver investera i verktyg som kan sammanställa och tolka flera datauppsättningar, eliminera informationssilos och ge en konsekvent vy av realtidsdata till alla användare i ett företag. Konsolidering av ”data management”- och analysfunktioner i en och samma plattform förbättrar snabbheten och precisionen i dataleveransen. Detta i sin tur gör att man snabbt kan få insikter som kan leda till nya intäktsströmmar.

Den andra delen handlar om organisationsuppbyggnad. Ofta är företagens arbetsprocesser föråldrade, där IT och affärsverksamheten på traditionellt sätt jobbar på varsitt håll med utmaningar som de nu behöver komma samman kring för att lösa. DataOps for Analytics är en ny disciplin som optimerar dataströmmar genom en kombination av agil utveckling, snabba svar på användares feedback och kontinuerlig dataintegration som gör dataförsörjningskedjan snabbare, effektivare, pålitligare och mer flexibel.

Många företag har AI-lösningarna på plats för att kunna axla kundernas förväntningar i ett nytt årtionde. Ju snabbare företagen får koll på sin datahantering, desto större är chansen att de faktiskt kan dra nytta av alla fördelar som data har att erbjuda – och undviker att dyrköpta satsningar faller platt.

Artikeln är skriven av:

Markus Rytkölä, teknisk chef på Qlik