Längre rubriker i sponsrade artiklar får 0,43 procent fler klick avslöjar ny studie

En ny studie avslöjar att längre rubriker i sponsrade artiklar, till en viss gräns, får fler klick.
Det är teknikföretaget Polar som analyserat data från fler publicister i USA för att utröna om kortare eller längre rubriker är bättre för sponsrade artiklar.
Resultatet är att rubriker med 90-99 tecken fick en CTR som är 0,43 procent högre jämfört med kortare rubriker.

Inte bara tecken utan också antalet enskilda ord gör att den sponsrade artikeln presterar bättre. 16 ord är optimalt, och presterar 0,33 procent högre. Som en jämförelse presterar korta artiklar, med fyra ord, bara 0,14 procent, alltså hälften.
Även specialtecken och siffror i rubriken gör att den sponsrade artikeln presterar bättre visar deras studie.
Läs mer här.