Långa format dominerar

Ooyalas Video Index-rapport visar att långformat är det dominerande formatet i alla typer av skärmar; desktop, plattor, mobiler etc.

Siffrorna säger i korthet att videokonsumtionen blir likartad oavsett vilken plattform/skärm man sitter vid och att  långa format är vanligast oavsett “skärm”. En förklaring är såklart att leverantörer gör innehållet tillgängligt på alla typer av enheter.

Med i genomsnitt 63 procent dominerar för första gången långformatet; video som är längre än 20 minuter, och utgör den största delen av tiden att titta på video oavsett skärmstorlekar. Däremot är det. av naturliga skäl, kortformat som har störst chans att bli konsumerad i sin helhet. En förklaring är den ökande mängd premiuminnehåll som nu allt fler leverantörer gör tillgängliga via alla typer av enheter.
Mobila visningar fortsätter att vara en viktig drivkraft för OTT-tillväxten, och uppnår en  högsta på nästan 57 procent av alla video-visningar under Q1 2017 med smartphones som står för 47 procent av de totala visningarna och plattorna de övriga tio procentenheterna.
Ladda ner rapporten här:
http://go.ooyala.com/wf-video-index-q1-2017