Lång uppförsbacke för röstassistenterna

En tredjedel av alla konsumenter väljer att avstå från röstassistenter för att de känner sig obekväma avslöjar en ny undersökning.
Undersökningen frågade 1.000 personer i England om deras attityder till röstassistenter. Undersökningen blev grunden till en rapport som publicerades av Institute of Practitioners in Advertising (IPA).

Om du själv ändå vill prova på att äga en röstassistent har onlinetidningen Techcrunch gjort en fenomenal review/test av Alexa, Google, Siri och Cortana.

29 procent svarade att de känner sig obekväma att säga vad de vill ut högt till en röstassistent. Det visar sig att kvinnor är lite mindre obekväma än män (33 procent mot 25 procent).
Siri från Apple är den mest använda röstassistenten (52 procent) och Google den andre (32 procent) följa av Alexa från Amazon samt Microsoft Cortana (båda 27 procent).
Över hälften av de intervjuade (54 procent) berättade att de inte använt tekniken och att de inte var intresserade, eftersom de inte ser hur deras vardag skulle bli bättre med den.
Undersökningen avslöjar att det är en lång uppförsbacke för de hypade röstassistenterna. Enligt IPA finns det prognoser som säger att 30 procent av våra interaktioner med teknik kommer att vara röststyrd redan 2018. Det känns som att det är dags att revidera den prognosen.