Landsortspressen börjar hitta sin digitala affär

Landsortspressens digitala annonsintäkter ökade med drygt 43 procent under årets tredje kvartal, jämfört med motsvarande period i fjol.

Det är den största tillväxt under ett enskilt kvartal som medieföretagens branschorganisation TU – Medier i Sverige noterat sedan hösten 2014. Statistiken bygger på jämförbara titlar.

– Sammantaget så utvecklades reklaminvesteringarna i digitala nyhetsmedier positivt under tredje kvartalet. Några av skälen till det är annonseringen inför höstens val och fotbolls-VM i Ryssland. Men också det skarpa nyhetsläget i samband med sommarens allvarliga skogsbränder, säger Tobias Lindberg, analys- och opinionsansvarig på branschorganisationen TU – Medier i Sverige.

Statistiken för årets tredje kvartal visar att morgonpressens sammanlagda annonsintäkter från de digitala kanalerna ökade med över 19 procent, jämfört med samma period i fjol. Huvudorsaken till ökningen var landsortspressens kraftiga tillväxt med drygt 43 procent. Storstadspressens – det vill säga morgontidningar utgivna i Stockholm, Göteborg och Malmö – digitala annonsintäkter låg i det närmaste stilla med en mild minskning om mindre än två procent. Här noterar aktörer att den nya dataskyddsförordningen GDPR påverkat den digital annonsförsäljningen negativt.