Lägst förtroende för sociala medier

Svenskarna har dock störst förtroende för bankerna när det kommer till hanteringen av deras privata data – Lägst är förtroendet för sociala plattformar. Detta visar en ny Sifo-undersökning som NTT Security låtit genomföra.

Undersökningen visar även vilken typ av företag som svenskarna har mest förtroende för när det gäller förmågan att hantera personuppgifter. I topp återfinns bankerna, där nästan nio av tio (88%) känner att deras personliga data är i trygga händer. Näst högst förtroende har svenskarna för matvarubutiker (70%) och därefter butikskedjor och deras webbutiker (64%). Lägst är förtroendet för sociala plattformar där endast 16 procent anser sig ha det.

Endast en av tre svenskar uppger att GDPR har gjort att de känner sig tryggare med att deras personuppgifter hanteras på ett säkert sätt, jämfört med tidigare. Samtidigt svarar drygt fyra av tio (42%) att de inte alls känner sig tryggare kring hur deras personuppgifter behandlas.

– Den här undersökningen visar med all tydlighet att GDPR inte per automatik har stärkt folks förtroende för hur företag hanterar deras personuppgifter. Här behöver man göra mer för att stärka förtroendekapitalet bland kunderna, säger Henrik Davidsson, säkerhetsexpert på NTT Security.