Lägg in annonser bland Instant Articles

Facebook har experimenterat med att lägga in annonser bland de rekommenderade artiklarna längst ner på Instant Articles, nu öppnas möjligheten upp för alla annonsörer.
I de tester som Facebook gjort med att blanda in annonser i de rekommenderade artiklarna har företag upplevt 20-50% mer trafik jämfört med att bara ha en mobilanpassad sida. Däremot framgår inte hur mycket ökningen är jämfört med andra typer av annonser på Facebook.
För Facebooks del har antalet utgivare på plattformen genom det nya annonsformatet ökat med 25%, Att de nu öppnar upp möjligheten för samtliga utgivare kan sannolikt öka antalet ytterligare.
I ett pressmeddelande skriver Facebook att “Med Instant Articles vill Facebook fortsätta leverera högkvalitativt innehåll till läsare, samtidigt som de hjälper till att öka både deras och annonsörers intäkter“. Enligt Facebooks egna beräkningar ska de nya annonserna kunna öka RPM (intäkter per 1000 sidvisningar) med 50% på sex månader, siffror som låter väldigt höga, men det är så klart i jämförelse med att endast ha en mobilanpassad sida.
Idag är var tredje artikel på Facebook en Instant Article, och över 100.000 utgivare använder sig av tjänster som genererar en miljon dollar per dag i intäkter. Det betyder att snittintäkten är 10 dollar per dag, eller 300 dollar per månad, inga enorma siffror att skryta med kan tyckas, men då är utnyttjandet av Instant Articles sannolikt mycket olika mellan olika utgivare. För de som kontinuerligt använder sig av tjänsten är det troligtvis en mycket lönsam affär, men det kräver ett fortlöpande arbete med att publicera artiklar, samt konvertera användare utifrån artiklarna.