Lägereldstittandet finns på alla skärmar

TV:n har länge varit symbolen för lägerelden, vi har samlats i TV-soffan och tittat tillsammans. Idag har vi tillgång till mer videoinnehåll än någonsin och tillgängligheten är stor då de flesta av oss har tillgång till flera skärmar var.

Vanligtvis väljer man den stora skärmen för att titta på TV, film och serier. Mobilen används oftare för att titta på kortare klipp och unga använder mobilen till all typ av innehåll i högre grad än vad äldre gör.

I MMS senaste rapport Rörliga bilder har vi undersökt hur stort tillsammanstittandet är och kommit fram till att ju längre videoformatet är, desto fler tittar tillsammans med andra. Men även kortare klipp, som vi gärna tittar på i mobilen, har ett tillsammanstittande. Yngre personer tittar mer tillsammans med andra på allt innehåll och på alla skärmar, än vad äldre gör.

Siffrorna i diagrammet ovan bygger på att respondenter svarar på frågor i en enkät online. I MMS nya tekniska mätning, som ska lanseras under året, kommer vi att kunna fånga in hur många tittare ett program eller klipp har, oavsett skärm. Det är ett viktigt steg för att kunna fånga in all konsumtion av video på olika typer av skärmar och få en total bild av hur många som tittat på ett program eller klipp.