Lagen om användardata kommer att leda till nya möjligheter

Jag spår att nya GDPR-lagen från EU som träder i kraft mars 2018 kommer skapa många nya affärsmodeller och möjligheter. Så gott som alla företag behöver se över hur de hanterar användardata vilket kommer kräva många nya konsulttjänster, samt en helt ny marknad för hur användardata samlas in, hanteras och säljs vidare.

Även den digitala marknadsföringen kommer behöva utvecklas och vi kommer sannolikt att få se nya affärsmodeller och en möjlighet för användare att nyttja sina persondata som en handelsvara.

En annan spaning är att fler marknader kommer att “skakas om” på samma sätt som Spotify gjort för musikmarknaden och Uber gjort för taximarknaden. Dagens konsumenter ställer nya krav på tillgänglighet och användarvänlighet inom allt fler områden. Fler marknader kommer därför att få se uppstickare som skapar nya möjligheter med befintliga strukturer.