Lag på att du ska kunna vara offline under helgen

Det finns ett förslag på att man ska kunna vara nedkopplad på helgerna utan arbetsgivaren ska bli sur. Förslaget gäller dock bara i New York. Varför inte Sverige?

Enligt förslaget ska det vara förbjudet för företag som har mer än 10 anställda att kräva att man är uppkopplad utanför sina vanliga arbetstider.

Visst ska chefen eller medarbetare kunna skicka frågor och söka kontakt men om du väljer att inte svara så ska det enligt lag vara OK.

Om en arbetsgivare bryter mot reglerna ska de få böta.

Det nog dags för en ny hashtag.  Vad sägs om #digitalfri

Här kan du läsa mer.