Låg medvetenhet om forskning

Två engelska undersökningsorganisationer, en kommersiell och en akademisk, har undersökt hur mycket människor vet om hur deras inlägg på internet kan komma att användas. Resultatet är att kunskapen om att annonsering kan påverkas av inlägg, är mycket högre än insikten att det man skrivit kan komma att samlas in och analys för forskningsändamål och andra undersökningar.

Ipsos Mori och Demos föreslår därför utökade etiska regler för den som vill göra undersökningar baserat på sociala medier. Bland förslagen finns att inte samla in data från användare under 16 år, en möjlighet till opt-out från undersökningar och att publicera delar av undersökningsresultatet löpande, så att användare kan se exempel på hur deras data används.

Hur mycket det än går att högakta de båda organisationernas idéer och förslag, känns det här för en luttrad undersökare som ett slag i luften. De organisationer som följer etiska regler inom undersökningar, är ändå bara ansvariga för en liten del av all data som samlas in och sammanställs och särskilt på internet tenderar “the good guys” att bli frånsprungna hela tiden av de som tar alla chanser att inte bry sig om reglerna. För vem ska döma dem som bryter mot en icke bindande etisk kod? Rekommendationen blir som vanligt riktad till användarna: lägg inte ut något någonstans som du inte kan acceptera att vem som helst gör precis vad som helst med!

Ladda ner rapporten och rekommendationerna här.