Kvinnor framställs stereotypt i annonser

Majoriteten av både män och kvinnor anser att kvinnor framställs på ett stereotypt sätt i annonser, det visar en ny studie från UM London.
Studien visar att 77 procent av kvinnorna och 63 procent av männen tycker att kvinnor skildras mycket eller ganska stereotypt i annonser. De vanligast förekommande stereotyperna var ‘bimbo/fotbollsfru’, ‘hushållets gudinna’ och ‘shopaholic’.
Undersökningen frågade även om de svarande ansåg sig vara feminister, varpå 46 procent av kvinnorna ansåg sig vara det och 22 procent av männen. Yngre kvinnor identifierade sig i högre utsträckning som feminister – 69 procent bland 13-17-åringar och 54 procent av 18-24-åringar.
46 procent av de manliga svarande ansåg att de behövde bete sig på ett visst sätt på grund av hur män framställs i annonser. De vanligaste manliga stereotyperna var ‘känslomässigt otillgänglig’, ‘grabbig’ och ‘ej förmåga att gråta bland folk’.
2 000 personer deltog i studien som utfördes under juni 2017.