Kvinnor föredrar Instagram – även när det kommer till reklam

Kvinnor som ingår i gruppen millennials gillar Instagram, så är det bara. Vill du nå dem är det där du ska vara, även om du är ett varumärke.
Enligt en undersökning med 1.000 kvinnor va Bustle Digital Group svarade 81 procent att sociala medier är det mest effektiva sättet för varumärken att nå ut till dem. Av dessa säger 40 procent att Instagram är den app som de föredrar.
36 procent av kvinnor i den åldersgruppen säger att de hittar varumärken på webbplatser, 35 procent angav epost och artiklar online.
Du kan läsa en längre artikel om undersökningen och resultatet här.