Kvinnligt SEO-nätverk över byrågränserna

I början av maj bjöd growthbyrån UNIKORN och SEO-byrån Pixel Nordic in till nätverksträff för kvinnor inom SEO. Initiativet är ett samarbete över byrågränserna för att stärka kvinnor i branschen.

– Det finns kvinnliga SEO-förebilder, så som Vincenza La Starza, Linnea Hubble med flera – i nuläget är de dock en minoritet. Tittar vi på byråägare och SEO-konsulter så är de flesta män. Detta vill vi förändra, säger Gabriella Gall, delägare i Pixel Nordic.

Konkurrensen inom SEO-branschen har vuxit de senaste åren men fortfarande är det mest män som sitter som grundare, ägare eller seniora konsulter på byråerna. Det vill Pixel och UNIKORN nu ändra på. Bland annat genom att skapa ett nätverk för kvinnor som jobbar med SEO.

– SEO-branschen är extremt mansdominerad och som kvinna kan det ofta kännas ensamt. Vi ville skapa ett forum där kvinnor inom SEO kan träffas och dela erfarenheter utanför byrågränserna, säger Ulrika Viberg, grundare och VD på UNIKORN.

Den första nätverksträffen blev mycket uppskattad och de båda byråerna har redan planer på en till nätverksträff innan sommaren. För intresserade tjejer finns nu också en nystartad Linkedin-grupp under namnet SEOGIRLS.