Kunder ställer allt högre krav på företags värderingar och förmåga till innovation

Modern försäljning ställer allt högre anspråk på företag som vill locka till sig kunder och marginalen för fel har minskat med åren. Det visar nya siffror från Salesforce.

Salesforce publicerade nyligen sin tredje upplaga av rapporten State of the Connected Customer, som har kartlagt kundupplevelsen hos mer än 8 000 konsumenter och företagskunder världen över. Rapporten visar att en god och uppkopplad kundupplevelse är viktig, men även tillförlighet och värderingar spelar roll när kunder väljer företag. Mer än hälften av alla kunder (54 procent) upplever att det är svårare än någonsin för företagen att förtjäna deras förtroende.

Förnyelse och utveckling spelar roll

Tre fjärdedelar (73 procent) av deltagarna i undersökningen säger att om ett företag leverera en god kundupplevelse höjs även deras förväntningar på andra företag. Det innebär exempelvis att varje gång jätten Amazon introducerar nya förbättringar inom detaljhandeln, höjs indirekt även ribban för företag inom andra näringar och sektorer. Tre av fyra (75 procent) av alla kunder förväntar sig samtidigt att företag använder ny teknik för att skapa bättre kundupplevelser för dem – annars finns risken att de byter leverantör eller varumärke.

Värderingar allt mer relevanta

Även företags värderingar och engagemang i olika kanaler spelar en viktig roll när man som kund väljer vilket företag man ska anlita. Företags värderingar har blivit mer relevanta än någonsin och påverkar mångas kunders beslut när det är dags att köpa en produkt eller tjänst. Samma gäller för tillit som är en viktig faktor om man som företaget vill förtjäna förtroende enligt rapporten. Inte minst idag då ämnen som integritet och datasäkerhet varit på tapeten i media.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig att ladda ned här.