Kundens köpresa och hur man gör sig redo för framtidens konsument

Det digitala klimatet vi lever i idag sätter stor press på dagens detaljhandel. Vi har en ständig tillgång av möjligheter både kring att genomföra köp, men också antal källor att inspireras av. Rebecka Olsson har i sitt examensarbete undersökt hur kundens köpresa ser ut idag och fått lärdom om hur man ska bemöta framtidens konsumenter.

Rebecka Olsson har bakgrund inom e-handel med fokus på retail och tar nu till sommaren examen som digital marknadsförare. Hon skriver om sig själv: “Har aldrig den senaste mobilen men älskar nya möjligheter att marknadsföra i sociala medier. Anser att man aldrig kan lära sig för mycket och gör klyschigt nog aldrig något halvdant”.

“Framtidens konsument är i detta fall de som är födda mellan 1995 och 2010, de benämns som Generation Z. Det är en generation som växt upp med det digitala och är snabba att anpassa sig efter nya digitala lösningar. De är flitiga användare av sociala medier där de kan ta del av underhållning och chatta med vänner och familj. För att få en uppfattning av hur dagens och framtidens konsument ser ut kring digital mognad, köpbeteende och viktiga faktorer inför köpbeslut, har sekunddärdata från framförallt fyra rapporter samlats in. Två av dessa rapporter är utgivna av Postnord och fokuserar på den svenska e-handeln. För att se mönster i digitala beteenden och internetvana har information samlats in från en rapport utgiven av Internetstiftelsen i Sverige, den sista rapporten har skapat en bild av framtidens konsument, Generation Z, och är utgiven av Accenture.”

“Sammanställningarna av det insamlade materialet har resulterat i tre exempel på hur kundens köpresa ser ut idag samt hur två köpresor för Generation Z skulle kunna se ut i framtiden, dessa presenteras under Analys. I Slutsatserna har en av köpresorna för Generation Z valts ut och delats upp i de sociala kontaktytorna och samspelet mellan de fysiska och digitala butikerna. Utifrån detta presenteras ett antal rekommendationer för vad man som företag måste tänka på för att bemöta denna unga målgrupp i deras köpresa.”