Kulturkartan som gör Sverige helt unik

World Values Survey (WVS) är ett globalt forskarnätverk som från 2012 har sitt sekretariat på Institutet för Framtidsstudier. WVS data gör det möjligt att analysera demokratiutvecklingen i världen, människors uppfattning om mänskliga rättigheter, synen på åldrande, ungas plats i samhället, korruption, förtroende visavi samhällets organ och många andra förhållanden av betydelse för våra samhällens framtida utveckling.

Hittills har fler än 300 000 individer från fler än 100 länder intervjuats i representativa urval.

Som vi kan se i kartan är Sverige helt unikt då vi ligger högst men också längst bort. Känner du igen dig i nedan kulturkarta?

wvs-culture-map_new

Denna ”kulturkarta” är baserad på ett flertal frågor som ingår i World Values Survey. Varje land är positionerat på kartan beroende på medborgarnas värderingar och inte utifrån landets geografiska läge. Således blir Australien, Kanada, USA och Storbritannien grannar.

Kartbilden är förvånansvärt konstant över tid: de nordiska länderna hamnar i det så kallade högerkrysset, med låg religiositet och en hög andel av befolkningen som har så kallade emancipativa värderingar (ung. frihetliga värden), ett mönster som avviker ganska kraftigt från andra länder.