Krönika: 2017 – året då programmatisk annonsering blir prediktiv

“Det går otroligt snabbt i vår digitala marknadsföringsvärld och framförallt inom det programmatiska området. Med aktörer som Accenture Interactive och Clear Channel på väg in på marknaden och den uppmärksamhet ad-tech-företag fick under Cannes Lions 2017, verkar det som att förändring är det enda konstanta i vår bransch,” skriver Magnus Johansson som är Nordenchef på Rocket Fuel.
Jeff Bezos, vd på Amazon, beskriver artificiell intelligens som en “renässans” vars framfart kommer att “stärka och förbättra alla företag, statliga myndigheter och filantropiska aktiviteter”. Det finns med andra ord inte många organisationer i världen som inte kan förbättras eller bli mer effektiv med maskininlärning.
Nästa steg för programmatisk annonsering
Varumärken som började använda programmatisk annonsering i ett tidigt skede har redan erfarit stora framgångar inom segmentering, skalfördelar och möjligheten att skapa ett mer personligt och relevant innehåll för konsumenten. En ökad fragmentering av mediekanaler och målgrupper samt att konsumenter använder allt fler olika enheter och plattformar, bidrar dock till att marknaden blir mer komplex. Konsumenter förväntar sig idag att varumärken ska ge dem rätt stöd under köpprocessen genom att erbjuda relevanta förslag och förutse deras behov i förväg. Företag som vill interagera med sina kunder i rätt ögonblick och förstå deras behov måste lämna programmatisk annonsering bakom sig och istället börja använda prediktiv marknadsföring.
Vad är prediktiv marknadsföring?
Prediktiv marknadsföring använder artificiell intelligens för att hantera och förstå samband i stora och ostrukturerade datamängder. Metoden gör det möjligt att analysera och applicera konsumentinformation i syfte att identifiera det ögonblick som en konsument sannolikt är mest intresserad av en produkt eller tjänst. Det gör det möjligt att leverera relevanta upplevelser, vid rätt tillfälle, på alla enheter till de konsumenter som har störst behov – allt på bråkdelen av en sekund – istället för att använda begränsad segmentering.
All data i världen, även din egen data, är värdelös om den inte kan konverteras till intelligens i din dagliga affärsverksamhet. Med prediktiv marknadsföring behöver vi inte längre basera våra beslut på magkänsla utan kan istället förlita oss på intelligensen som återfinns bland all data och användarens beteende. Här är det viktigt att notera att det inte är köpt data som gör skillnad i en prediktiv värld, utan möjligheten att fånga upp och använda den egna datan från och runt olika målgrupper, som sedan matas in i analysmotorn. Den ai-drivna analysmotorn är nämligen som mest framgångsrik när den laddas med komplexa kundresor och förstapartsdata. Varumärken som tar klivet och börjar använda prediktiv marknadsföring belönas med högre engagemang och ökad ROI.
I vår senaste konsumentundersökning, Perceptions of AI, framkommer det att yngre generationer (framförallt millennials) är öppna för varumärkesannonsering och -interaktioner, förutsatt att dessa känns personliga och relevanta. En majoritet, 80 procent, av 25-35-åringarna som deltog i undersökningen ser ett värde i att varumärken erbjuder dem skräddarsydda erbjudanden och anpassad reklam.
När varumärken marknadsför sina erbjudanden till traditionellt utvalda segment begränsas antalet personer som de kan nå ut till. När ett segment väljs ut utifrån specifika attribut blir resultatet att den tillgängliga datan ofta begränsas och skalbarheten minskas. Med prediktiv marknadsföring pågår istället en kontinuerlig maskininlärning med data som samlas in utifrån faktiska kundbeteenden – något jag kallar för “makten att äga sin data”. Med denna intelligens är det möjligt att upptäcka och nå nästan oändligt många fler konsumenter som alla uppvisar ett likartad beteende.
Prediktiv marknadsföring och säkerhet
Det är förståeligt att marknadsförare fram tills nu varit försiktiga med att använda programmatisk annonsering för att se var deras annonser visats. Framgångsrika varumärkeskampanjer förlitar sig trots allt på korrekt målgruppsdata och en miljö som är anpassad för varumärket. Framsteg inom den artificiella intelligensen, som bland annat inkluderar flera lager av varumärkesskydd, ger marknadsföraren kontroll över sina kampanjer så att de faktiskt når fram till rätt mottagare, vid rätt tillfälle och i en miljö som är rätt för varumärket. Detta minimerar i sin tur risken för bots och bedrägerier eftersom marknadsföraren har fullständig kontroll över var annonsen blir placerad någonstans. Trustworthy Accountability Group, som arbetar för att skapa trygghet och transparens på den digitala annonsmarknaden, hjälper organisationer som Rocket Fuel att dela med sig av sina erfarenheter kring hur man bör använda prediktiv marknadsföring.
Därför är timing allt
Med metoden ‘moment scoring’ kan marknadsförare nå individer istället för enheter och visa annonser som både förväntas och uppskattas av mottagaren. Metoden kan appliceras på såväl B2B-varumärken som B2C-varumärken. Prediktiv marknadsföring reducerar inte bara kostnaden för att nå uppsatta kampanjmål utan ser även till att du undviker överexponering och minskar antalet onödiga annonsvisningar.
Med prediktiv marknadsföring kan varumärken identifiera och nå rätt individer, inte enheter eller bots, samt möjliggöra optimering i realtid vilket resulterar i att rätt annonsbudskap visas upp vid rätt tillfälle. Varumärken kan skapa relevanta och personliga kundupplevelser som visas när konsumenten är som mest mottaglig. Med förstapartsdata, istället för data bara från tredjepart, kan varumärken skapa kostnadseffektiva och kundfokuserade modeller som bidrar till att uppnå högre ROI.
Varumärken som vill nå ut genom bruset och få konsumentens uppmärksamhet måste vara beredda på att kommunicera med sin målgrupp i precis det ögonblick de är redo att ta sina köpbeslut. För att lyckas identifiera rätt tidpunkt, rätt enhet och bästa tillfälle att konvertera en kund krävs det att du utnyttjar teknologin. Allt detta och mer kan göras automatiskt med hjälp av AI på bara ett ögonblick om du använder prediktiv marknadsföring.
Krönikan är skriven av:
Magnus Johansson, Nordenchef Rocket Fuel