Kriget i Lund om reklampelarens rätt i samhället

I Lund pågår det ett krig mellan kommunstyrelsen som godkänt en motion från Vänsterpartiet, om att stadens reklamplatser ska bli färre och reklamen begränsas. Om Mats Olsson som ligger bakom motionen får bestämma skulle Lund bli helt fritt från reklampelare. Han jämför exempelvis med Citytunneln i Malmö som ett bra exempel på reklamfri plats. Ämnet är off-topic för Dagensanalys.se men vi tyckte ändå det var intressant att lyfta fram diskussionen eftersom tankar om reklamfrihet även härjar på nätet. 

– När Citytunneln blev klar tog man ett politiskt beslut om att inte ha reklam där. Det är bland annat det som gör att Citytunneln är så vacker och har den här katedralliknande känslan.

Men Sveriges Kommunikationsbyråer ställer sig tvärtemot Lunds vilja att bli reklamfri. De anser att beslutet och argumentationen baseras på okunnighet samt jämför tankarna med Nordkorea.