Kreativiteten hänger inte med i den digitala utvecklingen

Marknadsförare kommer närmaste året prioritera satsningar på att göra de digitala kampanjerna mer kreativa och engagerande.

Bild: Från Apples reklamfilm för iPad Pro

I en undersökning genomförd på uppdrag av Sizmek svarar en majoritet av marknadsförarna att det är en utmaning att balansera teknisk utveckling och kreativitet. Studien, som omfattar 522 beslutsfattande marknadsförare över hela Europa och USA, visar att 67 % tror att kampanjkreativiteten inte följer med den snabba digitala utvecklingen. Tekniken utvecklas snabbare än kreativiteten för att få till smarta kampanjer.

  • 67 % av marknadsförarna menar att kampanj-kreativiteten inte svarar mot den snabba tillväxten av digital annonsering
  • 84 % säger att artificiell intelligens (AI) inte har något värde om det inte finns någon kreativitet i kampanjen
  • 8 av 10 tror att GDPR har en stor betydelse för den kreativa utformningen
  • 91 % av har som mål att närmaste året ”göra digitala kampanjerna mer engagerande för att svara mot affärsmålen”

91 % av marknadsförarna kommer närmaste året prioritera satsningar på att göra de digitala kampanjerna med kreativa och engagerande. En lika stor andel menar att kreativ höjd är lika viktigt som data för effektiva digitala kampanjer. De menar också (84 %) att artificiell intelligens (AI) som teknik i de digitala kampanjerna är ointressant om det saknas en kreativ input för att få utväxling från den.

En majoritet tror också att effekter från GDPR nödvändiga att adressera i utformningen av innehåll och kreativitet av kampanjen. 79 % anser att kreativitet kommer bli än mer viktigt för att svara mot nya regelverk för ökat konsumentskydd.

”Den snabba utvecklingen inom digital marknadsföring har gett en stor möjlighet för att utveckla kampanjerna så de blir än mer kreativa i sin utformning för att nå mottagarna och kunderna”, säger Oren Regev, chef för produktutveckling på Sizmek. ”Det finns ett stort utrymme för kreatörer att svara mot behovet av kreativa kampanjer i det snabbväxande digitala annonslandskapet. Genom att bättre kombinera data, kreativitet, innehåll och medieval och få dessa att jacka in i AI-stödd annonsering, kommer företag och varumärken att kunna få betydligt bättre effekt av sin marknadsföring.

Rapporten kan du ta del av här:
https://info.sizmek.com/marketers-survey-2018-creative.html