Kreativitet – var finns den?

Innovation och kreativitet blir allt viktigare honnörsord i en framtid där teknologi ritar om arenan, utmanar gamla sanningar och skapar en global tummelplats för nya idéer.

Men hur uppstår egentligen idéer? När och med vilka är vi som mest kreativa? Finns det någon speciell miljö som är sämre eller bättre för att tänka nytt? Finns det några generella sanningar eller är varje människa unik? Det var några av frågorna som vi ville ha svar på och som legat till grund för innovationshuset Epicenters undersökning ”Kreativitet – var finns den?” och 10 rekommendationer för ökad professionell kreativitet.

10 rekommendationer för ökad kreativitet

1. Utmana det traditionella kontoret – Eftersom vi är olika bör de miljöer där kreativitet ska födas innehålla många olika delar. Lugna oaser, restauranger och barer, spännande mötesrum och nära till gym och natur. Att förflyttas mellan de olika miljöerna och sinnesstämningarna ökar kreativitet.

2. Stimulera mångfald – Mångfacetterade miljöer med människor som är olika och tänker annorlunda, oväntade möten och mycket interaktion, såväl strukturerad som ad hoc verkar stimulera nya sätt att tänka och nya idéer.

3. Ge individen frihet – Frihet att välja när man tänker på ett problem och att fler får skapa vid den tid och på det sätt som passar just dem bäst ökar kreativitet.

4. Skapa konstruktiv stress – De flesta mår bra av att arbeta mot tydliga mål vilket även verkar öka förmågan till problemlösning, särskilt i grupp.

5. Respekt leder till ökad kreativitet – Individen ”vågar” tänka mer kreativt om de känner att de är en del av en grupp och ett sammanhang där hans eller hennes idéer respekteras.

6. Hylla nyfikenhet och lekfullhet – Lekfullhet och nyfikenhet stimulerar nya tankar och ökar kreativitet.

7. Bygg en community kring det som ska skapas – Mening, samhörighet och kollektivt engagemang ökar kreativitet. De som bryr sig om något på riktigt och tycker att frågorna är viktiga tänker mer på frågorna vilket i sin tur leder till fler och bättre idéer.

8. Träna och upplev naturen (tillsammans) – Fysisk träning gör att hjärnan släpper vardagsproblem och får mer kapacitet att tänka nytt. Detsamma gäller promenader i skog och natur eller på sjön.

9. Res tillsammans och var för sig – Resor och att färdas mot ett mål verkar vara ett av de bästa sätten att få ny inspiration och tänka nya tankar.

10. Stimulera lärande – Ny kunskap och nya impulser gör det lättare att göra nya kopplingar och hitta på nya idéer.

Plats och miljö är viktigt för att kreativitet ska flöda

Platsen är viktig för kreativitet. Särskilt intressant är att över 90% svarade andra platser än ”kontoret” eller ”jobbet”. Gemensam nämnare för de flesta av svaren är: inte på jobbet,avslappnad, själv, behöver inte tänka. Vilket är raka motsatsen till de flesta professionella miljöer där man istället är på jobbet, tillsammans med andra och där man förväntas komma på bra idéer.

Man kände sig mer kreativ på vissa plaster där sängen kommer på första plats följt av dusch, bar, resa och utomhus. Bland andra populära platser för kreativitet finns gymmet, köket, badkaret, flygplan, yoga, båtar och i skogen. Andra vanligt förekommande svar är caféer, hotell, stränder, seminarier, workshops, museum, mötesrum och faktiskt: på kontoret.

Vad vi gör påverkar hur lätt det är att komma på bra idéer

Inte bara platsen är viktig utan även vilken aktivitet som genomförs. Vad vi gör och i vilken sinnesstämning vi befinner oss påverkar i graden av kreativitet väsentligt. De flesta nya idéer kommer när respondenterna sover, duschar, promenerar, lagar mat, joggar, diskuterar, dricker alkohol, dagdrömmer, sjunger, lyssnar på musik eller podcasts. Några av de vanligast återkommande temana var: när jag är bakfull, i drömmar, när jag är stressad, när jag är i en akut situation och måste agera, i diskussion med andra eller annat aktivt sökande under press. Men även plötsliga snilleblixtar, utan att personen förstår varför idén uppkom är ett vanligt svar. Andra vanliga svar är: när jag inte förväntas vara kreativ, i grupp med andra, vid flow, utan stress (till exempel på semester), när jag får fria händer, när man har ansvar, när man känner att ens tankar respekteras.

Tiden på dygnet är viktig, men när varierar från person till person

Det finns få som är som mest kreativa direkt när de vaknar på morgonen, endast 1%, medan 25% säger att de är som mest kreativa på kvällen eller natten innan de ska somna, resterande 74% är mest kreativa på dagen.

Problemlösning och unika snilleblixtar föds i olika miljöer

Det finns olika typer av kreativa processer och idéer där till exempel ”att lösa ett professionellt problem” verkar gå lättare om det finns en tydlig problemformulering, och man arbetar i en grupp. Blir gruppen för stor verkar kreativiteten minska. Det är viktigt att vara motiverad och respekterad i gruppen. Tidspress, men även disciplin verkar öka kreativiteten hos många respondenter med svar som: ”när man måste hitta en lösning”. Men även motsatsen återfinns i flera svar: ”kreativitet kräver andrum”. Även lättja eller viljan att ta en genväg verkar öka kreativiteten enligt flera respondenter i studien. Helt nya, oväntade idéer, eller ”snilleblixtar” verkar oftare uppstå när skaparen är ensam, i en avslappnad eller annorlunda miljö där han eller hon inte förväntas skapa.

Olika personers kreativitet stimuleras av olika saker

Vi är långt ifrån lika när det gäller vad som gör oss kreativa. Även den kreativa processen är väldigt olika ut för olika personer. Management-gurun Peter Drucker har i ”Managing Oneself” identifierat olika sätt där vissa föredrar att sitta och fundera medan andra ritar och skapar symboler, andra läser eller skriver medan andra driver den kreativa processen bäst i tal.

Vad säger andra studier?

Vi ställde även frågan till författaren Fredrik Härén som i sin tur har ställt samma fråga till 100 000 personer i 60+ länder under de senaste 10 åren. Han bekräftar resultaten från Epicenters studie så här:

De 4 första svaren brukar kallas “The Four “B:s” – Bus, Bathroom, Bars and Beds. Vi är som mest kreativa i badrummet, pp bussen, flyget, tåget, i bilen (dvs under “framfart” på väg någonstans). I baren eller bakfull (dvs hjärnan avslappnad/avtrubbad). I sängen och när vi springer/tränar/går i naturen (det undermedvetna som jobbar). Alla andra svar tillsammans kommer på 5e plats typ”

Undersökningen har genomförts av Result Strategy och består av 4 delar. Den första är en enkätundersökning med 200 respondenter, män och kvinnor 20–65 i Stockholm. Den andra delen är kvalitativa intervjufrågor till 20 respondenter, den tredje delen är ”desk to research” av andra studier och den sista delen är en Think Tank om kreativitet där olika experter ger sin syn och delar med sig av sina erfarenheter.