“Krävs vilja, en tro och lite av en grandios plan som alla ställer upp på”

I den här intervjun berättar Roland Gustavsson, som är VD på Origo Group, om deras satsning på att bli Nordens ledande undersökningsföretag och om prispressen som utmanar branschen.

Vad är Origo Group och vad gör ni?

Origo Group är ett av Sveriges ledande undersökningsföretag som uppstått efter en sammanslagning av fem etablerade bolag i branschen. Vi är drygt 100 medarbetare med kontor i Stockholm, Linköping och Göteborg.

Vi arbetar med både kvantitativa och kvalitativa undersökningar och levererar beslutsunderlag inom bl a varumärke och marknad, kundupplevelser, samhällsnytta och -utveckling, HR och Ledarskap samt produkt- och tjänsteutveckling.

Vi har även egen fältavdelning för datainsamling.

Du har sagt att ni ska bli Nordens ledande undersökningsföretag. Hur ska det gå till?

Till att börja med krävs vilja, en tro och lite av en grandios plan som alla ställer upp på och känner sig engagerade och peppade av. Sedan handlar det om att bygga en robust, modern och kvalitativ leverans som ger riktigt nöjda kunder. Utan dem är vi inget ledande företag.

Tillsammans med detta behöver vi bygga och öka kännedomen om vårt relativt nya varumärke samt fylla det med ett innehåll som skapar en skön känsla och framförallt ett förtroende. För att sedan lyckas hela vägen krävs det att vi är en attraktiv och bra arbetsplats som lockar, utvecklar samt behåller riktigt bra personer. Utan engagerade, nytänkande och kundfokuserade medarbetare kommer vi inte långt i vår ambition.

Slutligen handlar det om att finnas på fler marknader än enbart Sverige.

Vad tror du att konkurrenterna säger om er efter att ha nu läst om er ambitiösa plan?

Jag hoppas och tror att flera tycker att det är spännande och intressant med en ny aktör av någorlunda storlek, med stora ambitioner och vilja att göra nytt och annorlunda. Några ler nog i mjugg och tänker ”ja ja, vi får väl se”, andra kanske är oroliga för att konkurrensen stärks.

Vad är den tuffaste utmaningen för ett undersökningsbolag idag?

Det tuffaste är kombinationen av en generell prispress i branschen samtidigt som många kunder kräver en annorlunda och mer modern leverans. Parallellt med detta är det svårare att få människor att svara på undersökningar.