Krav på realtid – den stora utmaningen med IT-säkerhet

Ju mer självklart det är att alltid vara uppkopplad, desto viktigare blir det med IT-säkerhet i realtid. Det tar Link11 fasta på med en tjänst för skydd mot överbelastningsattacker.

Det finns många leverantörer av skydd mot distribuerade överbelastningsattacker (DDoS, distributed denial-of-service). Men Marc Wilczek som är operativ chef för det privatägda tyska säkerhetsföretaget Link11 anser sig ha ett äss i rockärmen med företagets molntjänst för det ändamålet:

Vi garanterar att åtgärda problem med internettrafik till och från ett företag som är orsakade av DDoS-attacker inom tio sekunder, säger Marc Wilczek.

De tio sekunderna som han anger ska vara med en rejäl säkerhetsmarginal, egentligen ska det handla om ”nanosekunder”.

En del konkurrenter pratar om noll sekunder, men om man läser det finstilta så är det med en mängd undantag.

Marc Wilczek hälsade nyligen på Nordenchefen Jesper Permerud i Stockholm, inför ett framträdande på eventet DDoS Day. Han understryker behovet av realtidsskydd, eller i alla fall av skydd i nästan realtid.

Allt fler branscher påverkas av krav på realtidsfunktion, att man alltid är uppkopplad, till exempel banker, media, transporter och självkörande bilar, säger Marc Wilczek.

Jesper Permerud är inne på samma resonemang, när han får en fråga om Link11 är speciellt framgångsrika i vissa branscher:

Behovet av skydd är det samma i alla vertikaler. Alla företag och andra organisationer, som myndigheter, som har en digital närvaro behöver skydd mot attacker, säger Jesper Permerud.

Webbservrar som inte kan utföra sitt värv ger inte bara upphov till stora direkta ekonomiska förluster. Problemen med badwill är kanske ännu större, vilket en lång rad IT-säkerhetsskandaler vittnar om.

Att erbjuda skydd mot distribuerade överbelastningsattacker är en bransch som förväntas växa. Marc Wilczek nämner tillväxten för IoT-installationer som ett exempel. Förra året passerades gränsen åtta miljarder uppkopplade enheter i världen. Om tre, fyra år pekar prognoserna på 75 miljarder uppkopplade enheter.

De uppkopplade enheterna, och inte minst dataöverföringar från dem och de servrar som tar emot deras data, behöver skyddas. Ett exempel på det behovet är ett energiföretag som förlorar data om elförbrukning och inte kan ta betalt för den.

Är det inte läge för Link11 att sälja företagets lösningar som delar av andra företags produkter och mjukvaror?

Nej, inte nu, men kanske längre fram. Tillväxten kommer att vara stor för direktförsäljning flera år till, analytiker tror på en fördubblad marknad under några år, säger Marc Wilczek.

Link11 har gott anseende bland analytiker med företagets lösningar. Kärnan i erbjudandet är automatisering och självlärande AI-lösningar för att analysera trafik. Marc Wilczek utnämner utan att blinka människan till ”den enskilt största anledningen till problem” i de här sammanhangen. Det försöker man automatisera bort.

Och inte nog med att människor ger upphov till problem. Det finns dessutom för få av dem med säkerhetskunskaper, vilket är ytterligare ett skäl till att automatisera lösningar för IT-säkerhet.

2021 räknar man med att det kommer att saknas 3,5 miljoner IT-säkerhetsexperter, säger Marc Wilczek.