Kränkningar i spel främmande för föräldrar

Närmare nio av tio barn över sju år spelar någon form av data- eller tv-spel och i jul ligger många spel under granen. Ändå har många föräldrar dålig koll på spelvärlden, enligt en ny undersökning från Demoskop och Telenor.

Trots att spel är den vanligaste platsen på nätet där pojkar får nedsättande kommentarer och debatten om sexism i spelvärlden känner bara en av tre föräldrar till att det finns en hård jargong i spel.

Spel är en av de aktiviteter barn ägnar mest tid åt på nätet och kanske ännu mer under julledigheten. Drygt fyra av tio föräldrar anser att spelandet är bra för barnen och närmare hälften tycker att det är ett bra sätt att umgås. Tre av tio tycker dock att barnen spelar för mycket, bland föräldrar till tonårspojkar är siffran den dubbla. Det visar en ny undersökning med 1 000 föräldrar som undersökningsföretaget Demoskop gjort på uppdrag av Telenor.

Okunskap om hård jargong

Okunskapen om spelvärlden och vad barnen faktiskt gör när de spelar är stor bland föräldrar. Bara en av tre föräldrar känner till att det finns en hård jargong i spel enligt Telenors undersökning. Detta trots att spel är den vanligaste platsen på nätet där pojkar får kränkande kommentarer, enligt Friends*, och att många spelande tjejer vittnat om sexism och nedsättande kommentarer. Föräldrar till barn som spelar är mindre oroliga för att barnen ska utsättas för kränkande kommentarer än föräldrar till barn som använder sociala medier.

Det är naturligare för föräldrar att hänga med till fotbollsträningen än att spela Counter-Strike med sina barn. Samtidigt ser vi att allt fler vill engagera sig och ta del av den fantastiska värld som spel erbjuder. Att föräldrar engagerar sig är viktigt, inte minst för att komma åt den hårda jargong som finns i många spel, säger Jesper Eglin, utbildare på spelförbundet Sverok, en av Telenors samarbetspartners.

Fyra av tio föräldrar uppger att de sällan eller aldrig pratar med sina barn om deras spelande eller liv på nätet, många anser att de inte har behov av det.

Telenor vill att fler föräldrar ska prata med sina barn

Telenor Sverige har under hösten lanserat initiativet #Nätprat, för att uppmuntra samtalet om nätet mellan barn och vuxna. Eftersom spel utgör en stor del av barns aktiviteter online har det blivit en viktig del av initiativet och Telenor har därför inlett ett samarbete med spelförbundet Sverok.

För föräldrar kan det vara en hög tröskel att närma sig sina barns spelande. Med Nätprat vill vi hjälpa föräldrar att bli mer involverade. Vi vill uppmuntra föräldrar att nu under julen ta tillfället i akt och prata om och gärna också spela med barnen, då många får spel i julklapp och kanske spelar mer än vanligt, säger Lina Sundqvist, ansvarig för kundtrygghet och -analys på Telenor.

Så svarar föräldrarna om barnens spelande:

 • Närmare nio av tio föräldrar (85%) uppger att deras barn spelar TV- eller dataspel.
 • En av tre (34%) anser att deras barn spelar för mycket.
 • Åtta av tio (82%) anser att spel är beroendeframkallande
 • Sju av tio (69%) anser att det går ut över barnets fysiska aktiviteter.
 • Drygt hälften (51%) av föräldrarna har regler för vilka spel barnet får spela.
 • Fyra av tio (40%) har regler för hur länge barnen får spela.
 • En av tre föräldrar (33%) oroar sig för att barnet ägnar så mycket tid åt internet och spela att annat blir nedprioriterat (33%). Bland föräldrar till pojkar är 4 av 10 (38%) oroliga för detta.
 • En av fem föräldrar (18%) oroar sig över att det ska ta så mycket tid att det leder till social isolering. Bland föräldrar till pojkar oroar sig en av fyra för detta.
 • Föräldrar till barn som spelar är betydligt mindre oroliga för att barnen ska bli utsatta för kränkande kommentarer än föräldrar till barn som använder sociala medier (22%, 29%).
 • Drygt fyra av tio föräldrar(44%) anser att det är bra för barn att spela tv-eller dataspel, drygt en av tio (12%) anser att det är dåligt.
 • Inställningen till spelande är mer positiv bland föräldrar till yngre barn, föräldrar till barn som spelar och föräldrar som själva spelar.
 • Knappt hälften (46%) tycker att spel är ett bra sätt att umgås.
 • Fyra av tio (40%) anser att spelandet skapar en felaktig verklighetsuppfattning
 • Tre av tio (29%) anser att det att det skapar aggressioner.
 • En av fyra (27%) anser att det är bra för välbefinnandet.
 • Sju av tio (70%) anser att spel stimulerar fantasin.
 • Drygt en av tre (37%) anser att det är en hård ton mellan de som spelar.
 • Drygt hälften av föräldrar tillåter alltid eller ibland att barnet spelar spel med högre åldersgräns än barnets egen ålder (52%). Föräldrar till pojkar tillåter detta i större utsträckning, bland pojkar 11-14 år är andelen tre av fyra (76%).
 • De flesta föräldrar vet inte vart de ska vända sig om de behöver stöd och hjälp kring barnets internetanvändning (59%).
 • Fyra av tio föräldrar (40%) pratar sällan eller aldrig med sina barn om livet på nätet.

Om Sverok

Sverok är Sveriges största ungdomsförbund. 83 000 medlemmar i 1 200 föreningar över hela landet samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet tillsammans. Rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN utgör de huvudsakliga verksamheterna bland många andra. Läs mer på www.sverok.se