Kosing ska konkurrera ut Trisslotten som belöningsverktyg

De senaste åren har allt fler i undersökningsbranschen uppmärksammat att svarsfrekvenserna minskat, något som även vi skrivit om. Allt fler har därför börjat ge ut incentives/belöningar till deltagarna, men det är jobbigt att administrera och är svårt att göra vid mycket korta undersökningar. Nu kommer dock ett nytt verktyg som avser råda bot på problemet.
I takt med att svarsfrekvenserna dalat har många undersökningsföretag börjat ge belöningar till sina respondenter. Det är förhållandevis enkelt när det gäller webbpaneler, men vid telefonundersökningar, postala undersökningar eller korta intervjuer på stan blir det mycket svårt att administrera. Om du dessutom vill ställa exempelvis ”tre snabba frågor” så är det inte ekonomiskt försvarbart att ge exempelvis en Trisslott med ett värde på 30 kronor i belöning, så mycket är svaren helt enkelt inte värda.
SCB noterar att i deras senaste partisympatiundersökning är bortfallet nästan 50%, och i marknadsundersökningar kan det vara upp till 80-90%. Så något måste absolut göras för att vända trenden. Därför har företaget Företagspremier, tillsammans med spelbolaget Folkspel (som står bakom Bingolotto och Sverigelotten), tagit fram en digital lott som endast är tillgänglig för företag och organisationer. Lotten heter Kosing kostar bara 5 kr, men högsta vinsten är hela 250.000 kr och det är vinst på var fjärde lott. Allt överskott går dessutom direkt till Sveriges föreningsliv.
Att ge en belöning på fem kronor är det nog många som kan både ha och mista, men när det handlar om en lott innebär belöningen en potential att vinna en hel del pengar.
I syfte att hålla kostnaderna för belöningarna nere förekommer det ibland att deltagarna i en undersökning är med i en utlottning av exempelvis 10 presentkort. Men det är olagligt enligt lotterilagen, som slår fast att endast godkända företag får administrera ett lotteri. I det här fallet är det Folkspel som administrerar lotteriet, och företaget är endast en förmedlare av lotterna.
Genom den låga kostnaden på lotten är det dessutom möjligt för företag som inte jobbar med undersökningar att använda det som ett verktyg i sin marknadsföring. Det går exempelvis att ge en lott som belöning för följande aktiviteter:
• Snabbhetspremie
• Svarspremie
• Adressuppdatering
• Anmälan till kundklubb
• Anmälan till nyhetsbrev
Lotten är helt digital, och skickas till respondenten via mail eller sms. Det gör att det är lätt att dela ut en lott även om du står och gör ”mannen-på-stan” intervjuer eller undersökningar via post eller telefon. Allt du behöver är respondentens mobilnummer eller mailadress.
Den enda nackdelen är att Kosing måste konkurrera med det mycket väletablerade varumärket Triss. Även om såväl undersökningsbranschen som marknadsförarna tycker att detta är det bästa som hänt sedan skivat bröd är det i slutänden respondenterna som måste vilja ge av sin tid för en lott som de i nuläget inte känner till. Där behöver såväl Folkspel och Företagspremier, som de företag som använder sig av Kosing som incentive, göra ett stort arbete med att utbilda och motivera respondenterna. Då nästan alla känner till Bingolotto kan det vara värt att trycka på att det är samma företag som står bakom Kosing. Att du dessutom har chans att vinna en kvarts miljon är såklart också ett mycket starkt argument. Så om du har funderat på hur du kan ge en belöning till dina kunder och respondenter, utan att behöva spränga banken, kan det vara värt att titta närmare på Kosing.