Vi har stängt från 1 april 2020

”Köpen i TV har inte varit så här låga sedan 2010”

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 16,3 procent under februari, jämfört med samma period föregående år.

Samtliga mediekategorier, bortsett från dagspress landsort som ökade marginellt, backade under februari. Tuffast hade mediekategorin bio med en negativ tillväxt om 56,3 procent. Totalt förmedlades under februari drygt 950 miljoner kronor.

Under årets andra månad minskade medieinvesteringarna med 16,3 procent, jämfört med samma månad föregående år. Endast en mediekategori uppvisade positiv tillväxt när månaden summeras; dagspress landsort. Kategorin ökade marginellt med 1,0 procent under februari, jämfört med samma period föregående år. Ackumulerat, under årets två första månader, är mediekategorin sök den enda kategori som uppvisar positiv tillväxt – detta med en ökning om 1,9 procent.

Medieköpen från Sveriges Mediebyråer fortsätter att sjunka kraftigt i februari jämfört med 2019. Samtidigt får vi hålla i minnet att under februari 2019 var många spelbolag väldigt aktiva i samband med den nya reglerade marknaden. Men givet samma antal faktureringsdagar är detta den största månatliga nedgången sedan finanskrisen 2009. Trots röda siffror i februari gjorde morgonpressen en oväntad stark månad. Morgonpressen är inte lika påverkad av spelbolagens minskning som andra kanaler samt, enligt uppgifter från marknaden, är det återvändande annonsörer som inte gick i morgonpress samma period föregående år, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande för Sveriges Mediebyråer.

Under februari backade samtliga medietyper. De totala digitala investeringarna minskade med 13,8 procent, utomhus/trafikreklam 15,4 procent, printkategorierna backade 7 procent och radio med hela 19,2 procent. Den enskilt största mediekategorin TV minskade kraftigt under februari och backade med 18,1 procent – motsvarande drygt 72 miljoner kronor. Ackumulerat har TV tappat 145 miljoner kronor under årets två första månader.

Köpen i TV har inte varit så här låga sedan 2010. TV-nätverkens ambition att höja priserna för en produkt som allt färre konsumerar, samtidigt med en allmän oro för konjunkturen har uppenbarligen fått många annonsörer att tveka. De ackumulerade medieköpen är nere på 2015 års nivåer och inget tyder på att den trenden ska vända; börserna världen över faller, tillväxten i Sverige skrivs ner och vi kan ännu inte överblicka hur coronaviruset kommer slå mot enskilda branscher och ekonomin i stort. Den konjunkturavmattning på mediemarknaden som vi sett sedan sommaren 2019 förstärks i och med nedgången i februari, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediabyrå.

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.