Konverteringar leder till framgång

Adobe har undersökt hur väl digitala marknadsförarna känner sina målgrupper – och hur de når fram till dem. Resultaten visar att de ledande 20 procenten av företagen har konverteringsgrader som är nästan dubbelt så höga som de genomsnittliga företagen.

Den här enkäten har besvarats av mer än 1 000 respondenter världen över – 60 % från Nordamerika, 27 % från Europa och 13 % från Asien.

De ledande 20 procenten av de undersökta företagen har konverteringsgrader på mer än 4, 5 %.

Frågar man torghandlaren så vet denne mycket väl att konverteringar är det absolut viktigaste.

> På den här sidan kan du ta del av resultatet efter att du fyllt i namn, epost etc.