Kontinuerliga kurskorrigeringar krävs konstant!

Har du någon gång satt upp ett mål, satt ett datum, planerat tillvägagångssättet och sedan inte behövt göra några förändringar längs vägen? Det låter lite som en utopi, för det är alltid någonting som inte riktigt blir som vi tänkt oss. Kanske behöver datumet justeras, det behövs fler resurser eller så ändrades förutsättningarna för projektet. Oavsett orsaken, så behövs nästan alltid någon form av kurskorrigering.

Tänk dig att du ska åka till en ny adress. Du har kollat upp på kartan var du ska åka och har vägen klar för dig. Men sedan visar det sig att det är ett vägarbete ungefär halvvägs, och du måste ta en annan väg. Vad du inte gör är att åka tillbaka hem och försöka åka på nytt? Istället gör du en korrigering av din planerade rutt och tar dig till adressen.

Det är därför förvånande att en del företag därför ”slänger ut babyn med badvattnet” när de anser att en idé inte genererar tillräckliga resultat tillräckligt snabbt. Små justeringar kan dessutom vara det enda som behövs för att vända en förlust till en framgång. Men för att klara av att hantera den här typen av justeringar krävs en uthållighet och en tro på att utvecklingen kommer att bli positiv.

I de flesta sammanhang kan vi dessutom redan från början förvänta oss att vår plan inte riktigt kommer att få de resultat som vi tänkt oss. Eller som flera militära taktiker uttryckt det: ”Ingen anfallsplan överlever första kontakten med fienden.”. Men trots denna kunskap är många personer ovilliga att ändra sina planer. Varför de är så finns det säkert flera anledningar till, men konsekvensen av det är att nödvändiga kurskorrigeringar inte sker i den utsträckning som de borde.

Visst vore det fantastiskt skönt om den plan vi lagt löpte på helt utan bekymmer, men inte ens NASA lyckas med det trots att de har oerhört intelligenta människor som jobbar där. När en raket ska skickas till månen så är den i själva verket på väg rakt ut i världsrymden hela 97% av tiden. Om de inte gjorde små justeringar hela tiden så skulle de alltså aldrig landa på månen.

Om NASA kan göra det så kan du, var beredd på att ändra din plan. I själva verket förvänta dig att ändra din plan, för om det är något som är säkert så är det att saker förändras. Och om du inte förändras med dem så kommer inte resultatet att bli det du önskar.