Konsumenternas beteende har ändrats – Fem trender att ha koll på!

En del i Salesforce Essentials var en föreläsning av Rachel Botsman. Hon är forskare och författare inom ämnet kollaborativ ekonomi och menar att vi måste inse att konsumenternas beteende har ändrats radikalt de senaste 3-7 åren. Men med nya beteenden måste även du som leverantörer hänga med, annars riskerar du snart att dina kunder vänder sig till konkurrenterna. Här kommer därför fem viktiga konsumenttrender att hålla koll på.

  1. Konsumenter är mindre benägna att själva äga, utan köper hellre tillgången till en vara (bilar, cyklar, musik, verktyg, filmer etc.). Tjänster som Netflix, Spotify, CityBikes och bilpooler som Car2Go och SunFleet är idag välkända och används av många. Men ny tjänster som BorrowMyDog omdefinierar begreppet att ha ett husdjur och även leksaker till barn blir vanligare att de går att hyra för att sedan bytas ut när barnen efterfrågar nya leksaker. Konsumenterna börjar leta möjligheter att slippa köpa för att äga, eftersom det innebär förvaring och bekymret att göra sig av med prylar när de blivit utdaterade eller inte används längre.
  1. Ökad transparens och insyn i leverantörens verksamhet. I takt med att konsumenter i högre utsträckning vill definiera sig själva genom de varumärken de associerar sig med, har det blivit viktigare att veta mer om sina leverantörer. Att vara stor och ha mångårig erfarenhet är inte längre tillräckligt, vilket bland annat flera banker börjat märka av. De etiska och moraliska val som företaget gör har större effekt idag än för 5-10 år sedan. Företagets miljöansvar, hur man tar hand om sina medarbetare och vilka insatser företaget gör för att bidra till en hållbar framtid är frågor som allt fler konsumenter ställer sig.
  1. Att köpa service från olika typer av nätverk. Craigslist var en av föregångarna där det gick att köpa allt möjligt. Idag har detta utvecklats och idag finns det möjlighet att få hjälp med att skruva ihop IKEA-möbler, bära hem matkassar eller hjälp med läxläsning från löst sammansatta nätverk. Enskilda individer kan genom olika internetplattformar erbjuda och efterfråga olika tjänster som behöver utföras. Task Rabbit är ett exempel på ett nätverk där tjänster utbyts mellan individer som bor i närheten av varandra, helt utan inblandning av något företag.
  1. Att få behov mötta i realtid. Det tydligaste exemplet på detta är Über, som genom sin app levererar en snabb lösning för transport i realtid. Det är dessutom inte bara persontransport, utan leverans av paket eller matvaror från affären har blivit vanliga transportuppdrag som Über också tillhandahåller. Det är i realiteten en kombination av Sociala Nätverk, Geografiskt område och Motivation. Det finns helt enkelt en vilja/motivation hos individer att köpa och tillhandahålla en tjänst. Individerna finns inom samma geografiska område och det dessutom går att koppla ihop dessa individer genom Sociala Nätverk.
  1. Rykteskapital har blivit en starkare handelsvara. Allt fler konsumenter betygssätter sina leverantörer, vilket påverkar potentiella konsumenters vilja att använda leverantören i fråga. Ett mycket tydligt exempel på detta är AirBnB som låter leverantören och konsumenten betygsätta varandra. En dålig leverantör får färre konsumenter, och en dålig konsument blir nekad av leverantören. Det är mycket vanligt att konsumenter inför en resa eller ett restaurangbesök undersöker vad tidigare konsumenter sagt, och sedan baserar sitt val på det. Så vad är det som säger att vi inom kort inte kommer se samma typ av betygssystem inom andra branscher?

När en boll väl kommit i rullning är det mycket svårt att få den att åka bakåt igen. Dessa förändringar är verkliga, och redan idag finns det leverantörer som gör stora vinster på konsumenternas nya beteenden. Det är dags att fundera på hur du och ditt företag kan hänga med i de nya trenderna, och se till att ni inte hamnar på efterkälken.

Behöver du hjälp med att ha koll på trender och konsumenter? Klicka här