Konsumenterna föredrar e-postmarknadsföring – enligt organisationen för direktmarknadsföring

I en onlineundersökning där 2.000 respondenter blev tillfrågade om deras preferenser svarade 73 procent att de föredrar e-post som marknadskanal från företag.

Andra kanaler som konsumenterna gillar är sociala medier, sms, displayannonser, face-to-face och appar.

Studien genomfördes av Foresight Factory på uppdrag av DMA under juni månad 2018.

Bland konsumenter ingår i målgruppen “millennials” svarade en majoritet att de föredrar sociala medier framför epost.

Enligt studien var vid frågetillfället 90 procent av konsumenterna medvetna om GDPR men samtidigt sa de att attityden gentemot e-postmarknadsföring inte förändrats.

“It is encouraging to see that GDPR hasn’t had a negative impact on consumer perceptions of email marketing. Evidently, it remains a key way to engage customers when it is used to promote the right opportunities at the right times. Marketers should take note and ensure all their communications use simple, tailored messages,” kommenterar Rachel Aldighieri som är vd på DMA.