Vi vill ha relevanta annonser i vår mobil

En färsk undersökning visar att vi vill visst ha annonser i mobilen bara de är relevanta, engagerar och inte stör.

Bakom undersökningen finner vi YouGov som på uppdrag av Newsworks studerat vad som krävs för att konsumenter ska acceptera annonser i sina mobiler.

En av de mer intressanta resultaten i undersökningen var att konsumenter både ser och gillar annonser som är målgruppsanpassade samt kontextuella och klickar på dem oftare. En viktig faktor är också att annonserna inte klottrar ned läsupplevelsen.

Annonser som är interaktiva, personinfierade, kontextuella och plattformsanpassade fick mycket högre betyg när man jämförde med andra former av annonsering. Annonser som är irrelevanta och stör upplevelsen filtreras bort med reklamblockerare.

“Ad-blocking has made many headlines since Apple updated its iOS operating system, allowing users to download apps that block ads on web pages on their iPhones and iPads. However, our research shows that ads aren’t uniformly rejected by mobile users and those which are relevant and tailored can actually enhance the smartphone experience for news brand readers.” kommenterade Denise Turner, Insight Director på Newsworks, resultaten.