Konsumenter mer skeptiska till nyhetsrapportering

I kölvattnet av uppmärksamheten kring fake news och filterbubblor, har konsumenters medvetenhet kring källkritik ökat, det framkommer i ett pressmeddelande från Aller media.
64 procent av respondenterna i en undersökning nyligen genomförd i Aller medias Kvinnopanel anger att behovet av att vara källkritisk har ökat de senaste fem åren. Endast fem procent menar att det inte alls blivit viktigare. Dessutom anser 67 procent att det överlag är mycket viktigt att vara källkritisk.
“I en tid när fake news och alternativa medier tar allt större utrymme av vår mediekonsumtion, är det glädjande att se att det finns en stor insikt hos konsumenter om att själv källgranska. För oss som publicister är granskning och källkritik en viktig grundval för vårt arbete och för att uppfattas som en trovärdig aktör som människor vänder sig till och litar på”, säger Stina Abenius, publicistisk direktör vid Aller media.
De mediekanaler som uppges vara de viktigaste att vara källkritisk mot är Facebook (76%) följt av Twitter (72%) och Bloggar (71%). För respondenterna i åldern 16-39 år är Facebook samtidigt den främsta källan till information om händelser i närheten jämte dagstidningar på nätet (48%). Dagstidningar på nätet tycker dock endast 31 procent det är mycket viktigt att vara källkritisk mot. Den källa som minst antal respondenter tycker det är mycket viktigt att vara källkritisk mot är magasin- och veckotidningar (27%).
Topp tre medier som anses viktiga att vara källkritisk mot:
Facebook 76%
Bloggar 72%
Twitter 71%
Medier som inte anses viktiga att vara källkritisk mot:
Tryckta dagstidningar 28%
Radio 28%
Magasin- och veckotidningar 27%