“Konsumenter föredrar att köpa av varumärken som delar deras värderingar”

Årets resultat från Havas Meaningful Brands® visar att 77 procent av alla varumärken skulle kunna försvinna utan att någon bryr sig. Hela 55 procent av konsumenterna tycker också att varumärken har en viktigare roll än politikerna när det kommer till att skapa en bättre framtid.

Samtidigt anser 58 procent att allt content som skapas av världens 1800 ledande varumärken är dåligt, irrelevant och misslyckas med att leverera på konsumenternas förväntningar.

Därför skulle 77 procent av alla varumärken kunna försvinna utan att någon bryr sig. Detta är det högsta resultatet sedan mätningarna startade 2008 och en ökning med 3 procentenheter från mätningen 2017.

Att pris och produkt inte räcker för att gå hela vägen idag är tydligt och att upplevas meningsfull på ett djupare plan har dessutom en positiv effekt på försäljningen. Det är inte längre ett wake up call för varumärken utan snarare call to action, säger Ida Fröjdh, analyschef på Bizkit Havas.

Det är intressant att se att så många konsumenter säger att de föredrar att köpa av varumärken som delar deras värderingar. Den här utvecklingen gör att det kommer att bli en allt viktigare del av ett varumärkes strategi framöver. Här är det dock viktigt för varumärken att tänka till. Värderingarna ska genomsyra hela varumärket ända ner till produkten för att det ska uppfattas genuint och trovärdigt och kräver dessutom en långsiktighet för att det ska bli hållbart. Att kommunicera något som man i sanningens namn inte levererar på kan ge varumärket motsatt effekt och skapa förvirring hos konsumenten, fortsätter Ida.

Om undersökningen

I Meaningful Brands® 2019 från Havas ingår 1800 varumärken, över 350 000 intervjupersoner på 31 marknader. Studien visar på hur varumärken står sig genom 70 olika attribut inom tre olika områden: funktionella, personliga och kollektiva attribut. Undersökningen genomförs även i Sverige sedan några år tillbaka med ett 30-tal varumärken i olika kategorier, bland annat inom kategorierna Finans, Rörlig bild och Sportvarukedjor.