Humöret avgör om du ignorerar reklam

Konsumenter börjar lägga mindre uppmärksamhet på TV-reklam. Detta gör att annonsörer tvingas driva på med starkare annonser och med en högre energinivå för att tvinga fram deras uppmärksamhet. Detta kan dock påverka negativt när konsumenterna tittar på sorgliga eller avkopplande program, enligt en ny studie i Journal of Marketing.

“Denna forskning kommer att förändra hur annonsörerna använder reklam”, skriver författarna Nancy M. Puccinelli (Oxford University), Keith Wilcox (Columbia University), och Dhruv Grewal (Babson College). “Företagen kommer att nå en större framgång om de använder en måttligt energinivå i sin reklam snarare än hög, som dominerar TV-rutan just nu.”

Studien undersökte effekten på tittare som utsatts för reklam med mycket energi under ett sorgligt program med låg energinivå. Deltagarna ombads att titta på en av två filmer: ett klipp från filmen The Champ, som skildrar en ung pojke och hans kamp eller ett neutralt klipp från en dokumentär om Albert Einstein. Deltagarna visades sedan en 30-sekunders reklam av Geico som var antingen mycket energisk eller måttligt energisk.

Deltagarna fick titta på reklamen så länge de ville. Forskarna fann att människor som tittar på en sorglig film fann det betydligt svårare att se reklamfilmer med mycket energi, och tittarna var i själva verket mindre benägna att titta på reklamen alls, eller återkalla annonsören. Konsumenter som tittade på ett sorgligt program tog till sig måttligt energisk reklam och reagerade så mycket som 50 % mer positivt till den.

“Annonsörerna bör undvika att köra annonser med entusiastiska presentatörer under sorgliga eller känslomässiga filmer. I ett hav av reklam med mycket energi, är det också möjligt att annonser med måttlig energi står ut. Att förstå konsumenters känslor ger annonsörerna en chans att inte bara öka försäljningsintäkter, men att förbättra den totala kundupplevelsen. “