Konsumenter är villiga att dela med av sig av transaktionsdata – om de kan tjäna på det

Ny forskning visar att en stor del av konsumenterna som använder sig av olika ekonomiska hjälptjänster är positivt inställda till att dela med sig av data relaterad till deras transaktioner, förutsatt att de kan spara pengar eller få ekonomiska råd.

Resultaten kommer från från analysplattformen Envestnet | Yodlee, och studerade drygt 4000 amerikanska konsumenter och deras användande av och inställning till olika hjälptjänster inom finansiell hantering och ekonomitjänster.

Läs mer: Fler än 9 av 10 oroar sig för hur vår data delas på nätet

Det visar sig alltså att över 70 procent mycket väl kan tänka sig att dela med sig av transaktionsdata – något man annars lätt skulle tro ansågs för privat. Men incitamentet i detta fall är just tanken att detta ska hjälpa dem att spara pengar.

Förutsättningen är förstås att detta görs på ett säkert sätt. En i stort sett lika stor mängd konsumenter var också välvilligt inställda att dela med sig av sin ekonomiska data mot att få ekonomisk rådgivning.

Det verkar alltså som att konsumenter inte per automatik är negativt inställda till att dela med sig av känslig data, om det kan tjäna på det. Detta kan vara en bra lärdom även för företag inom andra branscher.