Konsumenter är mer tveksamma än väntat till personliga digitala assistenter

Nu när personliga digitala assistenter håller på att bli en del av vår vardag visar den senaste undersökningen från YouGov att konsumenterna inte är riktigt lika förväntansfulla som företagen räknat med.
I rapporten Digital Innovation: Surviving the next wave of change från YouGov avslöjas att hela 45% av britterna är missnöjda med den personalisering av information, rekommendationer och reklam som de får idag. Missnöjet ökar dessutom med ålder och mer än 55% av personer över 55 år är emot personalisering.
Undersökningen visar även att 43% av de tillfrågade kan tänka sig att ha en digital assistent som hjälper till med bland annat kost och träning samt att påminna om underhåll av bilen. Däremot kunde bara omkring 35% tänka sig att få hjälp med hushållsekonomin och matinköp, det är något som de tillfrågade hellre ville sköta själva.
Läs även: Marknadsförare får tillgång till en guldgruva av data
Däremot skulle nog fler kunna tänka sig att ändra åsikt om de fick bättre insikt i vilka fördelar en personlig digital assistent skulle kunna innebära menar Stephen Harmston som är chef för YouGov Reports. Problemet är att marknadsföringen inte är inriktad på att övertyga de mer tveksamma, utan talar till de redan frälsta.
Det här är ett led i en trend som pågått länge där de som är intresserade av ny teknik är tacksamma för företag att kommunicera med, medan de som är mer svårflirtade ignoreras. På sikt kan detta leda till en ny typ av demografisk klyfta där de som är pro-tech står mycket långt ifrån de som är anti-tech.
Att ”nymodigheter” är svåra att sälja in till äldre generationer har alltid varit en sanning. Men när företag i allt mindre utsträckning jobbar för att vinna över mer tveksamma kunder till förmån för att utveckla cutting edge teknik för en liten utvald skara trogna följare kan vi på sikt komma att se helt nya typer av samhällsproblem.