Konsumenter är försiktiga med vilka data de delar med handlare

I en ny studie från Mindshare framgår att 65 % av de 1000 personer som tillfrågats är försiktiga med vilka varumärken som får tillgång till deras data. Rapporten tittade även på hur både GDPR och mobilanvändandet kommer att påverka handeln i framtiden.
Studien heter Future of Retail CX Report och har tillfrågat 1000 brittiska smartphone-användare om olika aspekter av köp och handel. Att så många är restriktiva med hur mycket data de delar med sig är lovande ur ett GDPR-perspektiv. Det tvingar nämligen företag att bli tydligare med vad de vill ha konsumenternas data till, samt att uppdatera system och processer för hur data hanteras.
I studien framgår att 60 % av de tillfrågade tycker att företag behöver uppdatera sina teknologiska system för att skapa bättre kundupplevelser, och 54 % anser att företag borde bli bättre på att personalisera kommunikationen när de väl fått tillgång till konsumentens data. Att deltagarna i studien inte upplever att deras data används på ett tillräckligt bra sätt tyder också på att många företag samlar in data utan att ha en plan för vad denna ska leda till.
Vad gäller kommunikationen med företag uppskattar många av de tillfrågade möjligheten att kommunicera via chat och meddelandeappar. Även om hela 60 % av de i åldrarna 25-34 år gärna kommunicerar via text så är det bara 27 % som vet att de kommunicerat med en chatbot.
Så kommer butiker att försvinna i takt med att mobilen blir allt viktigare när konsumenter handlar? Enligt studien tycker hela 83 % att butiker är viktiga för att kunna se, klämma och känna på produkter innan de köper dem. Däremot menar 65 % att köpupplevelsen i butik kan förbättras genom mobiltelefoner, och 37 % använder redan idag mobilen för att kolla upp recensioner och liknande medan de är i butiker.
För handlarna innebär det att den mobila upplevelsen kan utvecklas, och framför allt bör data leda till bättre upplevelser för kunde, såväl före som under besöket i butiken. Det finns en stor potential att använda mobil kommunikation för att knyta konsumenterna närmare och skapa en helhet kring interaktionen med varumärket, vare sig det sker online eller i en fysisk butik.
Vill du läsa mer finns hela rapporten här!