Konnect Stockholm med VideoPlaza

Grundaren Sorosh Tavakoli inledde VideoPlazas seminarium med att beskriva en bransch i rask förändring.

På scenen intervjuades Casten Almqvist, verkställande direktör för TV4-Gruppen sedan år 2011, om den digitala förändring vi alla står inför.

Casten_almqvist
Casten Almqvist, TV4-gruppen

Casten berättade att TV4-Gruppen nu lägger extra kraft på att organisera sin verksamhet för att på bästa sätt kunna möta den “digitala transformationen”. Enligt Casten ritas kartan om varje månad och det är tittarna som sitter i förarsätet. Vidare lyfte Casten fram den viktiga frågan om en gemensam valuta för att mäta och följa webb-TV för att påvisa fördelarna med mediet.

Konnect-Stockholm-Header

Efter Casten Almqvist fick flera branschrepresentanter uttala sig om diverse frågor.

Bland annat diskuterades RTB (real time bidding) som fick ett stort utrymme i konferensprogrammet. Inom webb-TV är RTB fortfarande i sin linda men flera tror att RTB kommer att stå för över hälften av videoannonseringen inom två år. Om RTB inte enbart ska bli ett sätt att köpa billigare kontakter krävs det målgruppsdata hävdade några i publiken.

Robert Johansson från Schibsted diskuterade transparens och Johan Pettersson från mediabyrån Starcom hävdade att räckvidd och frekvens duger gott som variabler.

När den mycket relevant frågan om CPM eller GRP dök upp blev det tyst i lokalen.

Seminariet dominerades av representanter för onlineverksamheter och de verkliga TV-specialisternas röster saknades.

“I giftet mellan innovationskraft och snabbheten från online med fokus på optimering, uppföljning och ROI från TV finns en enorm potential, men då krävs det öppna sinnen och en stark vilja”, konstaterade  en besökare.