Konkurrensverket ska granska annonsplattformarna

Konkurrensverket inleder en så kallad sektorsundersökning om konkurrensen på marknaderna för digitala plattformar i Sverige.

Det handlar till exempel om digital annonsering, matleveranser, ljudböcker och digitala betaltjänster. Undersökningen ska belysa hur konkurrensen fungerar och om det finns behov av åtgärder för att främja konkurrensen.

Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna. Det gör de på olika sätt, bland annat genom att undersöka konkurrensförhållanden inom en viss bransch eller sektor. Nu inleder Konkurrensverket en sektorsundersökning som ska studera konkurrensen på marknaderna för digitala plattformar, för att se hur den påverkar såväl konsumenter som företag.

Under konsultationen, som pågår den 7–30 november, vänder vi oss i första hand till branschorganisationer, företag som driver digitala plattformar, företag som regelmässigt interagerar kommersiellt med digitala plattformar samt forskare. Men konsultationen är öppen även för andra intressenter som vill bidra med erfarenheter och kunskap, förklarar konkurrensverket.