Kompetensen och insikten om sociala medier isoleras

I en mindre undersökning med personer som har ansvaret för sociala medier i olika organisationer framkommer det att kompetensen och insikten är isolerad till några få.

267 personer från England som arbetar med sociala medier inom olika organisationer deltog i undersökningen. 

Aktiviteter där sociala medier är en del anser 31 procent är inte koordinerade inom organisationen. Endast 22 procent anser att de har en centralt fungerande grupp.

Över hälften (52 procent) anser att deras chefer inte har någon koll på varför man jobbar med sociala medier och vad målen är. 21 procent känner att de kämpar i motvind för att få ledningen med sig.

Budget verkar också vara en stor utmaning för organisationer som vill vidareutveckla insikterna från att vara på sociala medier (data och analytics) anger 60 procent. 31 procent saknar integrationer med andra interna datakällor. 68 procent säger att de manuellt sitter och analyserar data för att det inte finns teknik på plats.

While 89% of respondents feel that they have the necessary skill and confidence to use these technologies, the majority of professionals have to regularly analyse data manually because their analysis techniques are not supported. That’s an incredible revelation given the financial outlay on these tools every year, kommenterar Dr Jillian Ney som är grundare av The Social Intelligence Lab som genomfört undersökningen.