Kommunen som vill skapa en medborgardialog på Instagram

Hur ska man fa? reda pa? var na?gonstans inva?narna faktiskt vill bo och hur ska det se ut? Sollentuna Kommun har anlitat sociala mediebyra?n The Amazing Society i ett nytt projekt fo?r att skapa dialog med inva?narna om framtidens byggande i Sollentuna.

Genom att aktivera ungdomar i Sollentuna pa? det sociala na?tverket Instagram vill kommunen fa? svar pa? var det a?r ba?st att bygga ho?ga hus och vad fo?r slags boende och service som ska finnas i na?romra?det.

Tanken med medborgardialogen och hela projektet a?r att fa? en o?kad dialog med inva?narna i Sollentuna och skapa en sto?rre fo?rsta?else fo?r hur och var det ga?r att genomfo?ra byggprojekt fo?r ho?ga hus i kommunen.

sollentuna kommun medborgardialog_mobile

“Vi valde en lo?sning som passar ma?lgruppens normala beteende men la?gger till ett a?mne som den kanske inte normalt pratar om i just den kanalen”, sa?ger Tobias Franze?n.

Kampanjen kommer att ha en webbplats som den centrala platsen fo?r aktiviteten men att aktivering och dialog a?ven kommer att ske pa? Instagram. Detaljerna i utfo?rande, utseende och aktivering kommer att beslutas i samra?d med kommunen. Det viktigaste syftet med hela projektet a?r att fa? in a?sikter och engagemang fra?n inva?narna i kommunen om hur de vill se framtidens ho?ga hus i Sollentuna kommun.

Projektet kommer lanseras ma?ndag den 4 maj och avslutas den 31 maj.