Mark Zuckerbergs Facebook vill läsa våra tankar

Facebooks algoritmer försöker i allt större utsträckning att förutspå vårt nästa klick, våra intressen och vad vi helst vill köpa. Denna data tar de från vad vi “gillar” och vilka inlägg vi engagerar oss i – men nu vill man också förutse våra tankar.
Detta är i alla fall en tolkning av de jobbplatser som utannonserats av sociala mediejätten under den senaste tiden. De nya förmågor som efterfrågas till Facebooks kontor i Kalifornien är ingenjörer inom kombinerad hjärn- och dataforskning och neuralvetenskap, rapporterar The Telegraph.
De ska vara del av ett tvåårigt projekt som ska “utföra stordåd” och bygga en “framtidens kommunikations- och dataplattform”, enligt annonsbeskrivningarna. Forskarna ska analysera “neuro-avbildning (neuro-imaging) och elektrofysiologisk data” och “utveckla nydanande och ickestörande neuroavbildningstekniker”.
Kort sagt så verkar det handla om att forska på att förstå mer av hur hjärnvågor kan analyseras och tolkas, för att kunna ge en fysisk form åt våra tankar och inte minst våra känslor.
Detta är något som som Facebook-grundaren Mark Zuckerberg tidigare lär ha sagt om telepati – “den ultimata kommunikationsteknologin” som ska kunna fånga en känsla “i dess ideala och perfekta form”. Han har vid flera tillfällen sagt sig vilja utveckla denna SF-liknande teknologi i framtiden.
Läs mer: Facebook vill inte påverka kommande val – passar på att testa fejknyhetsfilter i Tyskland
Obehagligt? Ja, en aning. Vill vi verkligen att just Facebook ska kunna läsa och förstå våra tankar och känslor? Vad skulle sådant innebära för “filterbubblor” och spridningen av fejknyheter? Eller det växande “beroendet” av våra sociala medier?
Vi kan få svaret snabbare än vad vi tror.