Kommer du få en AI till chef?

IBM håller just nu på med ett projekt där deras AI Watson arbetar på åtta olika bolag för att visa hur AI kan hjälpa till i flera olika industrier. Steget är därför inte långt till att en AI inom kort kommer att driva såväl affärsområden som verksamheter.
Det är tillsammans med företaget Ogilvy som IBM tagit fram åtta olika TV-framföranden där Watson arbetar i den dagliga verksamheten. I ”Watson at Work” hjälper AIn till inom energisektorn, ett medicinbolag och inom flygbranschen. Watson jobbar även som försäkringsrådgivare, hissreparatör samt som vinproducent.
I jobbet som hissreparatör är Watson ”den nye” på jobbet, och hjälper en reparatör på Kone att förutse framtida reparationsbehov.
https://youtu.be/Dw7qLw_A43Q
När Watson arbetar som vinproducent på företaget E. & J. Gallo visar AIn hur de kan producera mer vindruvor och samtidigt använda 25 % mindre vatten.
https://youtu.be/sTDKu2crx3w
Och som försäkringsrådgivare är Watson en mycket entusiastisk medarbetare som är exalterad över den kommande företagspicknicken.
https://www.youtube.com/watch?v=6o_pYIC5H88
Watsons arbete i de olika industrierna ökade effektivitet och sparade pengar genom att förbättra arbetsprocesserna. Att kunna hantera så vitt skilda branscher som i det här projektet visar på möjligheterna med AI, och det är lätt att då fråga sig vilka ytterligare områden som en AI som Watson skulle kunna effektivisera. Steget till att sätta en AI som chef för en verksamhet är därför inte långt.
Möjligheten att ha ett nära samarbete med din chef skulle öka, då en AI inte är begränsad till en fysisk kropp. Du skulle kunna få handfasta tips och idéer på förbättringsområden, som du vet är baserade på fakta och inte åsikter eller önskemål. Din chef skulle heller inte vara upptagen i möten, vara ledig på kvällar, helger eller semester och dessutom alltid vara uppdaterad med den senaste affärsinformationen.
Men skulle du vilja ha en AI som chef? De negativa konsekvenserna blir samtidigt lätta att se. Skulle en AI acceptera att du inte arbetar 100% effektivt alla åtta timmar på dagen? Din löneförhandling skulle bli väldigt kvantifierad, med risk för att du upplever orimliga förväntningar. Det är ju svårt att föra en diskussion med någon som definitivt har rätt, och som dessutom har all fakta i världen för att backa upp sina argument. För att inte prata om den mer personliga kontakt som många företag ser som gynnsamt för en bra kultur.
Vi kanske ska nöja oss med att ha AI som konsulter och samarbetspartners, IBM har ju exempelvis inför AI som en del i onboardingprocesserna för nyanställda på företaget. Då finns den personliga assistenten Chip alltid tillgänglig för att svara på frågor kring semesterdagar, att hitta på kontoret samt för att hjälpa till med alla de initiala utmaningar som nyanställda står inför. Framtiden ligger nog snarare i ett utvecklat samarbete mellan människor och maskiner, snarare än en ny typ av hierarkistruktur.