Kommentarer från svenskar om internet

Just nu pågår insamlandet av underlag till rapporten Svenskarna och internet 2015 som genomförs varje år av .SE. Att få läsa kommentarerna som intervjupersonerna lämnat efter sig är verkligen inspirerande. Man tror en sak när man själv jobbar med internet och efter att ha läst bara en kommentar landar båda fötter på jorden.

Förra året svarade cirka 3000 svenskar på våra frågor om internetanvändning och tekniktillgång. I slutet av undersökningen fick alla deltagare möjlighet att lämna övriga kommentarer. Många utnyttjade denna möjlighet att dela med sig av sina åsikter, reflektioner och personliga erfarenheter.

Här är några av dessa kommentarer:

”Internet är en fantastiskt underbar uppfinning. Vi ska inte vara rädda för internet.”

”Jag är jättenöjd med internet.”

”Internet är det viktigaste i livet för de människor som använder internet. Alla behöver internet.”

”Det finns så mycket skit på internet. Jag vet inte hur man ska få bort det men myndigheterna borde göra något.”

”Det irriterar mig att man måste vara på Facebook för att få tillgång till viss information. Vissa föreningar lägger till exempel bara ut sin information där. Man kan inte få något i pappersform.”

”Det skulle bromsas lite, det tjatas mycket om internet. Det gamla vanliga duger t.ex. bankgiro för att betala räkningarna.”

”Utvecklingen går så fort på det här området. Det är svårt att följa med och att hinna lära sig så att man kan utnyttja tekniken fullt ut. Det är svårt att hänga med. Ungdomar lär sig snabbare men de lär sig också mer på att lära ut. Det skulle man kunna utnyttja.”

”Människor har slutat prata med varandra för det går via datorn. Det är skrämmande. Folk kommer inte i kontakt med varandra längre.”

”Vi svenskar lägger ned alldeles för mycket tid på våra datorer, på sikt leder det troligen till att vi tappar förmågan att hjälpa och stödja varandra. I förlängningen kan det leda till att våra själsliv förtorkar. Vilket ju är dystert.”

”Jag tycker i viss mån att detta med Twitter är överdrivet. Jag förstår inte hur människor törs hålla på och hänga ut sina saker. Jag begriper inte det.”

”Man ska sluta att jaga fildelande ungdomar och lösa det på annat sätt.”

”Den yngre generationen använder internet för mycket och de blir beroende. Jag tror att användning av datorer i skolan göra att skriften kommer att försvinna på sikt.”

> Läs fler kommentarer här